Η Fitch Ratings αναβάθμισε και το μακροπρόθεσμο IDR (Long-Term Issuer Default Rating) της Τράπεζας Πειραιώς S.A.  μετά την αναβάθμιση τίτλων των τριών υπολοίπων συστημικών τραπεζών.

Η βαθμίδα ανέβηκε σε «B» από «B-» και την αξιολόγηση βιωσιμότητας (VR) σε «b» από «b-». Θετικές χαρακτήρισε τις προοπτικές για το μακροπρόθεσμο IDR ο οίκος αξιολογήσεων.

Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη πρόοδο της Τράπεζας Πειραιώς στη μείωση του αποθέματός της σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) και στην ενίσχυση των εποπτικών δεικτών κεφαλαίου μέσω διαρθρωτικής βελτίωσης της κερδοφορίας και των ενεργειών διαχείρισης κεφαλαίου.

Αυτό οδήγησε σε βελτιωμένα αποθέματα ασφαλείας σε σχέση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και σε σημαντική μείωση των κεφαλαιακών βαρών από ανεπιφύλακτα προβληματικά περιουσιακά στοιχεία (τα οποία περιλαμβάνουν NPEs και ανεπιφύλακτα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία).

Η θετική προοπτική αντικατοπτρίζει την προσδοκία του οίκου ότι η πρόσθετη εκκαθάριση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων και οι βελτιώσεις στην κερδοφορία θα ενισχύσουν περαιτέρω την κεφαλαιοποίηση της Πειραιώς, η οποία είναι επί του παρόντος ασθενέστερη από τις αντίστοιχες.

Η αναμενόμενη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας το 2023, ακόμη και υπό το φως της επικρατούσας αβεβαιότητας, ενισχύει περαιτέρω την αναβάθμιση.

Παράγοντες που θα μπορούσαν, μεμονωμένα ή συλλογικά, να οδηγήσουν σε αρνητική ενέργεια ή υποβάθμιση αξιολόγησης

Θα μπορούσαμε να προκύψει αναθεώρηση των προοπτικών σε σταθερές ή αρνητικές εάν το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα επιδεινωθεί απότομα.

Αυτό θα μπορούσε να προκληθεί από μια απροσδόκητη εγχώρια οικονομική ύφεση και μια απότομη αύξηση της ανεργίας χωρίς προοπτικές ανάκαμψης βραχυπρόθεσμα, οδηγώντας σε σημαντική επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών και μειωμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις τράπεζες.

 

Διαβάστε ακόμη: