Η Alpha Bank, βρίσκεται σταθερά δίπλα στην ελληνική επιχειρηματικότητα, παρέχοντας  ευρεία δέσμη χρηματοδοτικών λύσεων, οι οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να καλύψουν τις ανάγκες τους με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, προάγοντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία.

Μάλιστα, για το 2022 ήταν η πρώτη ελληνική τράπεζα στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, εκταμιεύοντας δάνεια ύψους 4 δις ευρώ μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

Οι μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις σήμερα καθώς η ανάγκη για εξέλιξη και προσαρμογή σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Η Alpha Bank επιδεικνύει την πρόθεσή της να παίξει καθοριστικό ρόλο στην επόμενη μέρα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, αναλαμβάνοντας το ρόλο του συνοδοιπόρου συμβούλου και επιταχυντή και στηρίζοντας έμπρακτα τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους, την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και υιοθέτηση πρακτικών πράσινης ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις αναπτυξιακές ευκαιρίες από την αξιοποίηση των παρεχόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη νέων επενδύσεων στη χώρα μας, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, το ΕΣΠΑ 2021-2027 κ.ά.

Με σκοπό μάλιστα να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες, η Τράπεζα αξιοποιεί τρία νέα προγράμματα χρηματοδότησης, του Ταμείου Χαρτοφυλακίου “Business Growth Fund”, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας:

  • Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια,
  • Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης και
  • Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων,

παρέχοντας 40% άτοκη χρηματοδότηση με δυνατότητα επιπρόσθετης επιδότησης επιτοκίου κατά 3% για τα δύο πρώτα έτη.

Πλέον των χρηματοδοτικών λύσεων, η Alpha Bank πρωτοστατεί και στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων συμβουλευτικής τραπεζικής και τεχνικής υποστήριξης,  προκειμένου οι επιχειρηματίες  να διαμορφώσουν το αύριο της επιχείρησής τους, έχοντας δίπλα τους εξειδικευμένους συνεργάτες του Οικοσυστήματος Συνεργατών Alpha Bank και θα συνδράμουν μεθοδικά στην πορεία ωρίμανσης κι επιτυχίας των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Διαβάστε περισσότερα