Με …καθυστέρηση μόλις μίας εβδομάδας το ΤΑΙΠΕΔ φέρεται έτοιμο να προχωρήσει στην πρώτη, διερευνητική φάση του διαγωνισμού για την Αττική οδό, με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να προσδιορίζεται τελικά για τις 5 Μαΐου (εκτός απροόπτου) αντί της προκαθορισμένης 28ης Απριλίου!

Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται και το τυπικό ΟΚ από την Κομισιόν και τους θεσμούς γενικότερα, στην αλλαγή των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού στους οποίους προέβη η Πολιτεία ούτως ώστε να καταστεί ακόμη πιο ανταγωνιστικός και να δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε μεγάλο αριθμό ελληνικών εταιριών και όχι στενά στο κλαμπ των ισχυρών του εργοληπτικού χώρου!

Και φυσικά το δικαίωμα συμμετοχής περισσότερων ελληνικών τεχνικών εταιρειών βάζει στο παιχνίδι και ακόμη περισσότερους ξένους «παίκτες» – μεγάλα funds, που θα διεκδικήσουν το «Χρυσόμαλλον Δέρας» των συμβάσεων παραχώρησης!

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η βασική αλλαγή που επέρχεται μετά τις παρεμβάσεις του Κράτους και τα ευήκοα ώτα του ΤΑΙΠΕΔ και ειδικότερα των κ.κ. Πολίτη και Σταμπουλίδη που δείχνουν αποφασιστικότητα και επιμονή στην προσπάθεια επιτυχίας της φιλόδοξης αποκρατικοποίησης είναι η εξής:

Αρχικά στην προκήρυξη των όρων του διαγωνισμού προβλεπόταν ότι για να συμμετάσχει στην διαγωνιστική διαδικασία, μόνη της ή σε κοινοπραξία, μια τεχνική εταιρία θα έπρεπε να είχε εμπειρία που θα ήταν απόρροια συμμετοχής της τουλάχιστον κατά 30% στο operation, δηλαδή στην διαχείριση σχετικής σύμβασης παραχώρησης!

Ο όρος αυτός θεωρήθηκε πολύ περιοριστικός καθώς οι τεχνικές εταιρίες που κατείχαν 30% σε διαχείριση σύμβασης παραχώρησης ήταν μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού!

Ενώ ταυτόχρονα ο όρος αυτός περιόριζε τον αριθμό των υποψηφίων ξένων επενδυτών – κορυφαίων funds του κόσμου, που θα έπρεπε να εμπεριέχουν στην κοινοπραξία τους τεχνική εταιρία που πληροί τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό!

Υπό το πρίσμα αυτό, η Πολιτεία διά μέσω του ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε στην αλλαγή του κρίσιμου και καθοριστικού αυτού όρου και μείωσε το ποσοστό συμμετοχής μιας εργοληπτικής εταιρείας στο operation σύμβασης παραχώρησης από το 30% που αρχικά προβλεπόταν, στο 10% που αναμένεται να εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ και να δώσει τη δυνατότητα στο ΤΑΙΠΕΔ να προχωρήσει άμεσα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις 5 Μαΐου, ούτως ώστε να υπάρξει μια πρώτη εικόνα, πόσοι και ποιοι επενδυτικοί και τεχνικοί όμιλοι επιθυμούν (όχι δεσμευτικά) να κατέβουν στον διεθνή διαγωνισμό!