Παραθέτω μια διαπίστωση που έχω κάνει στα μεγάλα project του real estate!

Τα προνομιακά οικόπεδα, αυτά που βρίσκονται μπροστά, πιο κοντά στη θάλασσα, άρα αυτά από τα οποία μπορείς να αποκομίσεις ακόμη πιο υψηλές υπεραξίες, τα παίρνουν οι επενδυτές των μεγάλων project, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στο Ελληνικό με τον Σπύρο Λάτση ή με την οικογένεια Κωνσταντακόπουλου …

Διαβάστε ακόμη: