Συνεχίζοντας το Πρόγραμμα Υποτροφιών Πιλότων της AEGEAN το 2018, με τους πρώτους 49 από τους συνολικά 100 υποψήφιους να βρίσκονται ήδη στα πιλοτήρια και τους επόμενους 40 να ενταχθούν στο δυναμικό της εταιρείας στις αρχές του έτους, η AEGEAN προσφέρει ξανά τη δυνατότητα σε 120 νέες και νέους συνολικά, για τα επόμενα τρία χρόνια, να αποκτήσουν επαγγελματικό πτυχίο πολιτικής αεροπορίας και να εκκινήσουν τη σταδιοδρομία τους, ως μελλοντικοί κυβερνήτες αεροσκαφών του στόλου της AEGEAN και της Olympic Air.

Ο νέος κύκλος του προγράμματος υποτροφιών πιλότων της AEGEAN για τους πρώτους 40 υποψήφιους / υποψήφιες, απευθύνεται σε Έλληνες και Κύπριους υπηκόους και προβλέπει θεωρητική και πτητική εκπαίδευση σε αεροσκάφη και εξομοιωτές πτήσεων αποκλειστικά στις σχολές Global Aviation, με έδρα την Αθήνα, και Egnatia Aviation, με έδρα την Καβάλα. Οι σπουδές είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια από δεκαεπτά έως δεκαεννέα μήνες και ημερομηνία έναρξης φοίτησης, την 1η Απριλίου 2023.

«Με αυτή την πρωτοβουλία, η αξία της οποίας ξεπερνά συνολικά τα 7 εκατ. ευρώ, η AEGEAN επιδιώκει να βοηθήσει τους νέους και τις νέες που ονειρεύονται να γίνουν πιλότοι, να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος του κόστους των διδάκτρων που απαιτείται. Μία υποστήριξη εξαιρετικά σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το συνολικό κόστος σπουδών για κάθε μελλοντικό πιλότο, συμπεριλαμβανόμενης της εκπαίδευσης στον τύπο αεροσκάφους, ξεπερνά τα 90.000€.

Ενώ, παράλληλα, συμβάλλει και στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό με ένα ακόμη πρόγραμμα υποτροφιών, ύστερα από εκείνο των υποψήφιων μηχανικών αεροσκαφών που άρχισε τους προηγούμενους μήνες», τονίσθηκε στην ανακοίνωση.

Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με την ανάρτηση του βιογραφικού σημειώματος γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της AEGEAN στην ειδική φόρμα που έχει αναρτηθεί, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 12η Φεβρουαρίου 2023.

Στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, οι υποψήφιοι θα κληθούν σε εξέταση δεξιοτήτων (“Compass” Pilot Aptitude Test), προφορική συνέντευξη και ιατρική αξιολόγηση από κέντρο αεροπορικής ιατρικής της πολεμικής αεροπορίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης που πραγματοποιείται από επιτροπή η οποία συγκροτείται από την AEGEAN με τις συνεργαζόμενες σχολές, θα προκύψει η τελική επιλογή των δικαιούχων υποτρόφων.

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να δουν τους αναλυτικούς όρους και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα υποτροφιών πιλότων στην επίσημη ιστοσελίδα: www.aegeanair.com και να επικοινωνήσουν για όποιες συμπληρωματικές διευκρινήσεις ή πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο: [email protected].

Διαβάστε ακόμη: