Πυκνώνουν κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι επαφές μεταξύ δύο ισχυρών επιχειρηματιών που διαχειρίζονται μεγάλους ομίλους, οι οποίοι εσχάτως βρίσκονται πολύ στην επικαιρότητα και απασχολούν την χρηματιστηριακή κοινή γνώμη και όχι μόνο!

Έγκυροι κύκλοι επισημαίνουν ότι μεταξύ των δυο προβεβλημένων μεγαλοεπιχειρηματιών υπάρχει χημεία, οι λογικές ταιριάζουν όπως και οι προσεγγίσεις σε γεγονότα και καταστάσεις!

Και υπό το πρίσμα αυτό, μεθοδεύουν κοινές επιχειρηματικές ενέργειες και δράσεις, πιθανές εξαγορές ή συμμετοχή από κοινού σε διαγωνισμούς του Δημοσίου!

Ωστόσο, εκτός της μεταξύ τους καλής σχέσης που έχει ήδη δημιουργηθεί, γεγονός που αποτελεί τη βάση για μελλοντικές – και άμεσες- συνεργασίες, τους 2 μεγαλοεπιχειρηματίες εκτός των δράσεων και με φορείς του εξωτερικού, τους ενώνει ο κοινός εντός Ελλάδας «εχθρός»!

Υπό αυτή την οπτική, το γεγονός είναι πως την ώρα τούτη διαμορφώνεται μια νέα συμμαχία και μια νέα υγιής σχέση μεταξύ 2 μεγάλων επιχειρηματιών με διεθνείς αναφορές και λίγο πολύ κοινούς στόχους σε πολύ ενδιαφέροντες και «της μόδας» τομείς δράσεις!