Μου λένε καλά ενημερωμένες πηγές που γνωρίζουν εκ των έσω πρόσωπα και πράγματα, ότι μεγάλη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας εταιρία, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά οικονομικά και χρηματοπιστωτικά προβλήματα λόγω της έκθεσης της στην αγορά της Ρωσίας!

Αξιόπιστοι κύκλοι, υποστηρίζουν ότι η εν λόγω σοβαρή και μεγάλου μεγέθους επιχείρηση, που διαθέτει εργοστάσια και μονάδες παραγωγής στη Ρωσία, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης και των συνθηκών έκτακτης ανάγκης που έχουν προκύψει, θεωρείται πιθανόν να αντιμετωπίσει όχι απλώς οικονομικά ζητήματα, αλλά ενδεχομένως να εγερθεί ζήτημα βιωσιμότητας της!

Το γεγονός είναι πάντως πως οι καθ’ ύλην αρμόδιες ελληνικές αρχές παρακολουθούν την κατάσταση από κοντά ούτως ώστε να είναι σε θέση να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα, εάν παραστεί ανάγκη, για την προστασία τόσο της εισηγμένης επιχείρησης όσο και του ευρύτατου επενδυτικού κοινού!

Συνεχίζεται …