Εκτός στόχων του υπουργείου Οικονομικών κινούνται οι πληρωμές για τόκους εξυπηρέτησης το δημοσίου χρέους της χώρας, με το σχετικό κονδύλι να σημειώνει αισθητή υπέρβαση στο επτάμηνο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Η εξέλιξη προκαλεί προβληματισμό καθώς πρόκειται για τεράστια υπέρβαση, η οποία ωστόσο «κρύβεται» μέσα στα υπερέσοδα που εισπράττει ο προϋπολογισμός λόγω του πληθωρισμού και των υψηλών συντελεστών ΦΠΑ.

Συγχρόνως, εκτός στόχων του υπουργείου Οικονομικών κινείται και το δημόσιο χρέος, το οποίο υπερβαίνει κατά 10 δισ. ευρώ τις προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών!

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου το ύψος των δαπανών για τόκους εξυπηρέτησης του δημοσίου ξέφυγε κατά 856 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τους στόχους του προϋπολογισμού.

Ενώ ο στόχος του υπουργείου Οικονομικών όπως αποτυπώθηκε στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2023, ήταν οι πληρωμές κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου να διαμορφωθούν σε 4.150 εκατ. ευρώ, εκτοξεύτηκαν σε 5.006 εκατ. ευρώ.

Σε σύγκριση, δε, με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2022 προκύπτει μια αύξηση των πληρωμών για τόκους κατά 1.551 εκατ. ευρώ ή κατά 44,9%! 

Το στοιχείο που αποτελεί πηγή προβληματισμού είναι το γεγονός ότι η υπέρβαση της δαπάνης για πληρωμές τόκων κατά το προηγούμενο επτάμηνο, αφορά σε σχέση με τις προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών για την εξέλιξη των πληρωμών κάθε μήνα κατά το 2023.

Δεν είναι δηλαδή μια έκτακτη εξέλιξη, με εμπροσθοβαρή αύξηση των πληρωμών, οι οποία θα εξομαλυνθεί στους επόμενους μήνες.

Επίσης, το σύνολο των πληρωμών για τόκους κεντρικής κυβέρνησης το 2023 έχει προϋπολογιστεί σε 5.851 εκατ. ευρώ και μέχρι τον Ιούλιο έχει απορροφηθεί το 85,6% των συνολικών προβλεπόμενων κονδυλίων.

Ο βασικότερος λόγος της αύξησης των δαπανών των τόκων είναι η άνοδος των επιτοκίων των βραχυπρόθεσμων τίτλων και συγκεκριμένα των εντόκων γραμματίων, που συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.

Σημειώνεται, πως με βάση το δημόσιο λογιστικό σύστημα οι τόκοι των εντόκων γραμματίων εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό ως δαπάνη, την ημέρα που εκδίδονται και όχι την ημέρα που εξοφλούνται οι τίτλοι. Δηλαδή, οι τόκοι του εντόκου γραμματίου εξάμηνης διάρκειας που εκδίδεται τον Αύγουστο του 2023 και λήγει τον Φεβρουάριο του 2024, εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2023.

Πέραν αυτών όμως, φαίνεται πως μεγάλη είναι η επιβάρυνση και από τα repos των φορέων Γενικής Κυβέρνησης τα οποία ανακυκλώνει ο ΟΔΔΗΧ, καθώς ο όγκος τους φέτος έχει αυξηθεί δραματικά.

Στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου το άθροισμα των πράξεων repos που έχει «τζιράρει» ο ΟΔΔΗΧ εκτοξεύτηκε 952 δισ. ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ.

Διαβάστε ακόμη: