Αύξηση 17,7% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Ιανουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2022, και έναντι αύξησης 36,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021.

Σύμφωνα ωστόσο με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Ιανουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 17,2%. Στοιχείο το οποίο, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να προκαλέσει προβληματισμό, για την εξέλιξη του τζίρου στη βιομηχανία.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2022 – Ιανουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2021 – Ιανουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 31,7%, έναντι αύξησης 29,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 17,7% τον μήνα Ιανουάριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2022, προήλθε:

 1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
 • Αύξηση κατά 17,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, βιομηχανίας τροφίμων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου.
 • Αύξηση κατά 5,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τη μεταβολή του δείκτη των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.
 1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
 • Αύξηση κατά 18,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
 • Αύξηση κατά 17,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 17,2% τον μήνα Ιανουάριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, προήλθε:

 1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
 • Μείωση κατά 35,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.
 • Μείωση κατά 17,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.
 1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
 • Μείωση κατά 23,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
 • Μείωση κατά 5,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

Διαβάστε περισσότερα