Η UPS (NYSE:UPS) ανακοίνωσε ενοποιημένα έσοδα ύψους 23,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του 2021 – αύξηση 14,5% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια – αύξηση 47,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και 40,8% σε προσαρμοσμένη βάση. Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 3,05 δολάρια για το τρίμηνο, αύξηση 50,2% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 και 43,7% σε προσαρμοσμένη βάση.

Δεύτερο τρίμηνο

Για το δεύτερο τρίμηνο του 2021, τα αποτελέσματα βάσει Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών (GAAP) περιλαμβάνουν δαπάνες μετά φόρων, μετασχηματισμού και άλλες, ύψους 11 εκατομμυρίων δολαρίων ή 0,01 δολαρίων ανά μετοχή. Επίσης, το δεύτερο τρίμηνο, η εταιρεία ολοκλήρωσε την εκποίηση της UPS Freight στις 30 Απριλίου. Η πώληση οδήγησε στην επανεκτίμηση συγκεκριμένων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και παροχών της εταιρείας στις Η.Π.Α. Ως αποτέλεσμα, οι υποχρεώσεις της UPS για συνταξιοδοτικά προγράμματα και παροχές μειώθηκαν κατά 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Η επανεκτίμηση δεν είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του δεύτερου τριμήνου της εταιρείας. Το ταμειακό απόθεμα από δραστηριότητες ανήλθε κατά την τρέχουσα περίοδο σε 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση 42,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2020, με ελεύθερη ταμειακή ροή 6,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 74,7% σε σύγκριση με τους πρώτους έξι μήνες του 2020.

 

Δραστηριότητα στις Η.Π.Α.

 

   

2Q 2021

Προσαρμοσμένα

2Q 2021

 

2Q 2020

Προσαρμοσμένα

2Q 2020

Έσοδα $14.402 εκ. $13.074 εκ.
Λειτουργικά κέρδη $1.567 εκ. $1.675 εκ. $1.182 εκ. $1.215 εκ.

 

 

  • Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,2%, χάρη στην αύξηση 13,4% στα έσοδα ανά κομμάτι που προέκυψε από τη βελτίωση σε όλα τα προϊόντα.
  • Το λειτουργικό περιθώριο ανήλθε σε 10,9%. Το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο ανήλθε σε 11,6%.

 

Διεθνής δραστηριότητα

 

   

2Q 2021

Προσαρμοσμένα

2Q 2021

 

2Q 2020

Προσαρμοσμένα

2Q 2020

Έσοδα $4.817 εκ. $3.705 εκ.
Λειτουργικά κέρδη $1.184 εκ. $1.190 εκ. $771 εκ. $842 M

 

  • Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 30%, με έμφαση στην Ευρώπη.
  • Το λειτουργικό περιθώριο ανήλθε σε 24,6%. Το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο ανήλθε σε 24,7%.

 

Τομέας Supply Chain και Freight

 

 

   

2Q 2021

Προσαρμοσμένα

2Q 2021

 

2Q 2020

Προσαρμοσμένα

2Q 2020

Έσοδα $4.205 εκ. $3.680 εκ.
Λειτουργικά κέρδη $507 εκ. $408 εκ. $259 εκ. $267 εκ.

 

 

  • Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 14,3%, εξ’ αιτίας της ενισχυμένης ζήτησης σχεδόν σε όλες τις επιχειρήσεις.
  • Το λειτουργικό περιθώριο ανήλθε σε 12,1%. Το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο ανήλθε σε 9,7%.