Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους κατέγραψε ισχυρή αύξηση, όπως και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες «άγγιξαν» τα επίπεδα του 2019, σύμφωνα με έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 71.4 εκατ. ευρώ και 15.696,1 εκατ. ευρώ, ολόκληρο το 2022. Κατά το τελευταίο έτος πριν από την πανδημία του κορωνοϊού, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 28.6 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019 και 15.435 εκατ. ευρώ, ολόκληρο το έτος.

  • Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 32.8% τον Δεκέμβριο του 2022 και κατά 67.9% το 2022, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περιόδους του 2021.
  • Έναντι των αντίστοιχων περιόδων του 2019, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 16.1% το Δεκέμβριο και κατά 3% το έτος.
  • Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 52.5% το Δεκέμβριο και κατά 89.3% το έτος, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περιόδους του 2021.
  • Έναντι των αντίστοιχων περιόδων του 2019, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 16.2% το Δεκέμβριο και κατά 11.2% το έτος.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Αναλυτικά, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Δεκέμβριο εμφάνισε πλεόνασμα 71.4 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 73.4 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 32.8% τον Δεκέμβριο, αφού διαμορφώθηκαν στα 247.1 εκατ. ευρώ, έναντι 186.1 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, ενώ, αύξηση κατά 55.9% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Δεκέμβριος του 2022: 175.7 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος του 2021: 112.7 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία.

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 52.5%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 14.2%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 2.4% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 20% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Κατά το 2022, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 15.696.1 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 9.390.2 εκατ. ευρώ το 2021. Αύξηση κατά 7.128.6 εκατ. ευρώ ή 67.9% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 17.631.3 εκατ. ευρώ, ενώ, αύξηση κατά 822.6 εκατ. ευρώ ή 73.9% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.935.1 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 89.3%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 11.9%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 40.2% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 80,9% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Δεκέμβριο, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 32.8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Συγκεκριμένα, μείωση κατά 0.6% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27 κράτη – μέλη), οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 88.2 εκατ. ευρώ, ενώ, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της Ένωσης αυξήθηκαν κατά 59.9% (Δεκέμβριος του 2022: 152.9 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος του 2021: 95.6 εκατ. ευρώ).

Η πτώση ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ένωσης εκτός της Ευρωζώνης κατά 7.1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 14.5 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους εκείνων των χωρών αυξήθηκαν κατά 0.8% (Δεκέμβριος του 2022: 73.7 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος του 2021: 73.2 εκατ. ευρώ).

Όσον αφορά τα σημαντικότερα κράτη προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, μείωση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατά 16.4% και διαμορφώθηκαν στα 21.8 εκατ. ευρώ, καθώς και αυτές από τη Γαλλία κατά 30.6% και διαμορφώθηκαν στα 6.9 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της Ένωσης, πτώση κατά 24.6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 22.1 εκατ. ευρώ, ενώ, αυτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες εμφάνισαν άνοδο κατά 368.6% και διαμορφώθηκαν στα 40.7 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία σημείωσαν πτώση κατά 85.8% και διαμορφώθηκαν στα 0.8 εκατ. ευρώ.

Το περασμένο έτος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 67.9% σε σύγκριση με το 2021 και διαμορφώθηκαν στα 17.631.3 εκατ. ευρώ. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των «27» κατά 46.8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.977.7 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός Ένωσης, κατά 105.2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7.245.9 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ευρωζώνης διαμορφώθηκαν στα 8.019.6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 44.9%, ενώ, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ένωσης εκτός Ευρωζώνης διαμορφώθηκαν στα 1.958.1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 55.2%.

Οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 40.6% και διαμορφώθηκαν στα 3.255.2 εκατ. ευρώ, καθώς και αυτές από τη Γαλλία κατά 27.9% και διαμορφώθηκαν στα 1.268 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός Ένωσης, άνοδο κατά 113.1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.123.4 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επίσης, αυξήθηκαν κατά 100.6% και διαμορφώθηκαν στα 1.195.7 εκατ. ευρώ, ενώ, αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 63.9% και διαμορφώθηκαν στα 41.3 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Διαμορφώθηκε σε 580.1 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 52.5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 43.3% συγκριτικά με το Δεκέμβριο του 2021 και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών, κατά 77.1%.

Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της Ένωσης (κατά 44.6%) όσο και από εκείνες εκτός (κατά 58.1%). Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε σε 163 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 27.6%. Άνοδο κατά 113.2% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ένωσης εκτός Ευρωζώνης, η οποία διαμορφώθηκε σε 67.6 χιλ. ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 3.3% και διαμορφώθηκε σε 44.7 χιλ. ταξιδιώτες, καθώς και αυτή από τη Γαλλία κατά 18.1% σε 17.8 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός Ένωσης, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 60.5% και διαμορφώθηκε σε 68.9 χιλ. ταξιδιώτες, καθώς και αυτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 216.2% σε 45.5 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία σημείωσε μείωση κατά 90.4% και διαμορφώθηκε σε 0.8 χιλ. ταξιδιώτες.

Κατά το 2022, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 89.3% και διαμορφώθηκε σε 27.835.5 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 14.704.9 χιλ. ταξιδιωτών το 2021. Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 81.5%, ενώ, αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 133.1%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ένωσης διαμορφώθηκε σε 16.994.9 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 67.9% σε σύγκριση με το 2021, ενώ, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός Ένωσης αυξήθηκε κατά 136.6% και διαμορφώθηκε σε 10.840.7 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ σημείωσε άνοδο κατά 57.2% και αυτή από εκείνες εκτός Ευρωζώνης, κατά 96.4%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 45% και διαμορφώθηκε σε 4.352.3 χιλ. ταξιδιώτες, καθώς και από τη Γαλλία κατά 49.6% και διαμορφώθηκε σε 1.757.6 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός Ένωσης, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 181.9% και διαμορφώθηκε σε 4.485.3 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 174.9% σε 1.088.7 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 69.8% και διαμορφώθηκε σε 36.1 χιλ. ταξιδιώτες.

Σύγκριση με το 2019

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν πτώση κατά 16.1%, παρ’ ότι η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 0.5%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 16.2%. Σε σύγκριση με το 2019, το περασμένο έτος οι ταξιδιωτικές εισπράξεις παρουσίασαν μείωση κατά 3%, καθώς και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατά 11.2%, ενώ, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 9.7%.

Διαβάστε ακόμη: