Η Trastor A.E.E.A.Π. σε συνέχεια των σχετικών από 31.10.2019 και 13.03.2020 ανακοινώσεων, κατόπιν της πρόωρης εξόφλησης της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχε συνάψει η Εταιρεία με την Εθνική Leasing, προέβη στην οριστική απόκτηση του πολυώροφου κτηρίου γραφείων συνολικής επιφάνειας 14.957 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Μιχαλακοπούλου 80 & Παπαδιαμαντοπούλου, στην Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα