Μπορεί ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών που υποφέρουν από την πολλαπλή σκλήρυνση;

Το υψηλά πολυφαινολικό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών που υποφέρουν από την πολλαπλή σκλήρυνση, σύμφωνα με μελέτη που υλοποιήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Την κλινική μελέτη πραγματοποίησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε ομάδα ασθενών με μία μορφή πολλαπλής σκλήρυνσης, που ονομάζεται πρωτοπαθής και δευτεροπαθής προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση.

Οι συμμετέχοντες δεν έλαβαν ειδική φαρμακευτική αγωγή, επειδή οι προηγούμενες θεραπείες τους είχαν αποτύχει. Τα ευρήματα της μελέτης επέδειξαν ότι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο πρώιμης συγκομιδής έχει ελπιδοφόρα αποτελέσματα στη βελτίωση της νοητικής λειτουργίας των ασθενών. Συγκεκριμένα, υπήρξε στατιστικά σημαντική βελτίωση στις νοητικές λειτουργίες όπως οπτικοχωρικές ικανότητες και οπτική μνήμη, αλλά και την εύρυθμη των εκτελεστικών διαδικασιών.

Σε ό,τι αφορά το πρωτόκολλο της μελέτης, αυτή είχε λάβει έγκριση Βιοηθικής από την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν δημοσιευθεί στο Global Journal of Medical Research του εκδοτικού οίκου Global Journals Inc. Η μελέτη είναι καταχωρημένη και στο ClinicalTrials.gov.

Διαβάστε ακόμη: