Την καθιέρωση δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης (και την αντίστοιχη κατάργηση της μη δεσμευτικής) με τα έργα ΑΠΕ να βασίζονται απευθείας στην Οριστική Προσφορά Σύνδεσης μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, θα ψηφίσει το ΥΠΕΝ ως βασικό «εξάρτημα» απλοποίησης της διαδικασίας για τις ΑΠΕ.

Επίσης, για την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης θα λειτουργήσουν δύο Κύκλοι υποβολής αιτημάτων στους διαχειριστές, με βάση τυποποιημένα έντυπα για να απλοποιηθεί η κατάθεσή τους από τους επενδυτές.

Η έκδοση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε 2 μήνες, ενώ προθεσμίες προβλέπονται και για την κατασκευή των έργων σύνδεσης που αναλαμβάνει ο Διαχειριστής.

Επίσης, για μεγαλύτερη διαφάνεια, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ θα αναρτούν στις ιστοσελίδες τους τόσο τα αιτήματα σύνδεσης με τις ημερομηνίες, όσο και τις χορηγήσεις.

Ειδικά για τους εξαιρούμενους σταθμούς και στην περίπτωση ιδιωτικών εκτάσεων, κατά την εξέταση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα απαλλάσσεται πλέον από τον έλεγχο για τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης, ο οποίος θα γίνεται από εξωτερικό ανεξάρτητο δικηγόρο. Κάτι που σημαίνει και λιγότερο φόρτο για τον Διαχειριστή, αλλά και πιο γρήγορη διεκπεραίωση της αίτησης.

Για την έγκαιρη υλοποίηση των έργων από τους επενδυτές, προβλέπεται επίσης η θέσπιση ενός μέγιστου «χρονικού παραθύρου» για την αίτηση χορήγησης Άδειας Εγκατάστασης.

Έτσι, στην περίπτωση που εκπνεύσει αυτό το «χρονικό παράθυρο», τότε η Βεβαίωση Παραγωγού ΑΠΕ για το συγκεκριμένο έργο θα εκπνέει αυτοδικαίως.

Η σχετική προθεσμία θα ξεκινά να μετρά από την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και προτείνεται να είναι 12 μήνες για φωτοβολταϊκούς, χερσαίους αιολικούς και υβριδικούς σταθμούς, καθώς και 18 μήνες για τις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Σαφείς προθεσμίες προβλέπονται όμως και για τις αδειοδοτούσες αρχές, κατά την εξέταση των αιτήσεων για Άδεια Εκγατάστασης, καθώς θα έχουν διορία 20 ημερών για να ζητήσουν συμπληρωτικά στοιχεία ή διευκρινίσεις. Επίσης, η Άδεια θα εκδίδεται εντός 20 ημερών από την πληρότητα.

«Όλα αυτά θα ψηφιστούν με το νέο νόμο που ετοιμάζουμε πυρετωδώς στο ΥΠΕΝ, το φθινόπωρο και κατά πάσα πιθανότητα τον Οκτώβριο αν φυσικά δεν έχουμε άλλες εξελίξεις τότε» μας λέει κομβικό στέλεχος του Υπουργείου τονίζοντας ότι «πρώτα θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση, ώστε να καταγραφούν οι θέσεις και πιθανές αντιρρήσεις των ανθρώπων της αγοράς».

Τον Οκτώβριο θα είναι έτοιμο και το νομοσχέδιο για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε αυτά τα δύο θεμελιώδη νομοσχέδια για την ενέργεια να πάνε μαζί για ψήφιση.

Στις σημαντικές λεπτομέρειες του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ είναι ότι «η εγγυητική επιστολή θα κατατίθεται μαζί με την αίτηση για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, έναντι της κατάθεσής της εντός δύο μηνών μετά τη χορήγηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ενώ θα θεσπισθούν ποινές στους Διαχειριστές για μη δικαιολογημένες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των συνδέσεων των νέων έργων» όπως μας τονίζει γνωστός νομικός που συμμετέχει στην επεξεργασία αμφότερων των νομοσχεδίων.

Παράλληλα για τη διασφάλιση της ωρίμανσης των έργων από τους επενδυτές, πρόκειται να εισαχθούν χρονικές προθεσμίες και σε άλλα αδειοδοτικά στάδια, όπως με την αυτοδίκαιη παύση της Βεβαίωσης στην περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία λήξης της Άδειας Εγκατάστασης, δεν έχει υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας.

Η Βεβαίωση θα ανακαλείται αν ο επενδυτής δηλώνει αδυναμία σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή και είτε δεν έχει αιτηθεί τη διατήρηση της σχετικής αίτησης σε εκκρεμότητα, είτε έχει εκπνεύσει η διορία της 5ετίας σε εκκρεμότητα, χωρίς να λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.

Το ίδιο θα συμβαίνει και στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί για το έργο δύο φορές Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, χωρίς να έχει γίνει αποδεκτή από τον επενδυτή.

Η «πυξίδα» των αδειοδοτικών παρεμβάσεων είναι η πρόταση της Επιτροπής Αδειοδότησης ΑΠΕ του ΥΠΕΝ, υπό τη Γεν. Γραμματέα κα Αλ. Σδούκου, η οποία παρουσιάσθηκε στους φορείς του κλάδου πριν δυόμιση μήνες.

Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας: Ποια μεγάλα ονόματα κόπηκαν από τη ΡΑΕ