Εμείς δεν μηδενίζουμε , για το λόγο αυτό και θεωρούμε ως σημαντική κίνηση το νέο σύστημα αγοράς και πώλησης μετοχών που εισάγει το Χρηματιστήριο Αθηνών από τις 20 Φεβρουαρίου , κατά το οποίο περιορίζεται σημαντικά ο χρόνος ολοκλήρωσης μιας αγοραπωλησίας.

Αλλά είναι λίγο υπερβολικό κύριε Κοντόπουλε , να θεωρείτε ότι πια βρισκόμαστε σε επίπεδα Νέας Υόρκης ακόμη και στο συγκεκριμένο πεδίο . Σαφώς αποτελεί ένα βήμα εκσυγχρονισμού της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς , αλλά μένουν να γίνουν πολλά.

Τι να την κάνουμε για παράδειγμα την άμεση εκτέλεση εντολών , όταν λόγω του χαμηλού τζίρου της αγοράς , υπάρχουν χρηματιστηριακές εταιρίες που καταχείμωνο «σκοτώνουν μύγες» , ενώ για τις μεγαλύτερες του κλάδου μπορεί να μεσολαβήσουν αρκετά λεπτά της ώρας ; Όσο για τις χαμηλές χρεώσεις -κράχτες , που χρησιμοποιείτε ως επιχείρημα κύριε πρόεδρε συγχωρείστε μας , αλλά αυτό είναι σήμερα το πρόβλημα της αγοράς ; Αν αυτό πιστεύετε , τότε μάλλον κάνετε λάθος .

Σύμφωνα τώρα , με όσα ανακοινώθηκαν από το Χρηματιστήριο :

Σε χρόνο κλάσματος του δευτερολέπτου θα περνούν από τις 20 Φεβρουαρίου οι εντολές από τις χρηματιστηριακές εταιρείες για την αγορά ή πώληση μετοχών μετά το νέο σύστημα που εισάγει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το ATHEX FIX Trading.

Και μάλιστα με τιμολογιακή πολιτική σχεδόν στο μισό με τις χρεώσεις των ξένων χρηματιστηρίων, αλλά και δωρεάν παροχές μέχρι να εξοικειωθούν οι χρηματιστηριακές εταιρείες.

Έτσι καταργείται το παλιό ODL σύστημα, και πλέον θα είναι πιο γρήγορη η απόκριση στην εκτέλεση πράξεων. Συγκεκριμένα, η τιμολογιακή πολιτική της Υπηρεσίας ATHEX FIX Trading είναι η εξής:

Για κάθε Trading Session ( η βασική θέση που έχουν οι χρηματιστηριακές για πρόσβαση στο σύστημα εκτέλεσης εντολών) €2.400 / έτος

Για κάθε Drop Copy Session (το back office που καλούνται να έχουν οι χρηματιστηριακές) €1.200 / έτος . Μέχρι τώρα οι χρηματιστηριακές θα έπρεπε για κάθε θέση στο σύστημα να πληρώνουν και ένα νέο σύστημα ODL. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα ξένα χρηματιστήρια για το ίδιο σύστημα, η χρέωση προς τα μέλη είναι από 4.000 ευρώ και πάνω.

Ταυτόχρονα το Χ.Α. δίνει τη δυνατότητα, όσα Μέλη της Αγοράς Αξιών έχουν και την ιδιότητα του Μέλους της Αγοράς Παραγώγων, θα δικαιούνται ένα Trading Session δωρεάν, κάτι που δεν συμβαίνει πουθενά στην Ευρώπη. Επίσης, όσα Μέλη ασκούν Ειδική Διαπραγμάτευση είτε στην Αγορά Αξιών, είτε σε αυτή των Παραγώγων, είτε και στις δύο Αγορές, θα δικαιούνται ένα Trading Session δωρεάν.

Συνεπεία των παραπάνω, τα Μέλη που είναι ταυτόχρονα Μέλη της Αγοράς Παραγώγων και Ειδικοί Διαπραγματευτές είτε στην Αγορά Αξιών, είτε στην Αγορά Παραγώγων, είτε και στις δύο Αγορές, δικαιούνται δύο Trading Sessions δωρεάν.

Τέλος, για τον τρόπο επιλογής σύνδεσης του Μέλους μέσω Internet, η υλοποίηση του κάθε IPSec VPN tunnel τόσο για το περιβάλλον δοκιμών (UAT) όσο και για το περιβάλλον παραγωγής (Production) θα έχει πάγιο μηνιαίο τέλος διασύνδεσης 275€ και πάγιο τέλος υλοποίησης (one-off fee) όπως καθορίζεται σήμερα στην Απόφαση 24 ΔΣ ΧΑ.

Η τιμολογιακή πολιτική

Το ΧΑ κατανοώντας το κόστος μετάβασης των Μελών, αποφάσισε για το ημερολογιακό έτος 2023, να παρέχεται σε όλα τα Μέλη Διαπραγμάτευσης δωρεάν:
• ένα Τrading Session &
• ένα Drop Copy Session

Επομένως, για το ημερολογιακό έτος 2023, όλα τα Μέλη Διαπραγμάτευσης θα έχουν δωρεάν 1 Τrading Session και ένα Drop Copy Session, εκτός από το επιπλέον δωρεάν Τrading Session που δικαιούνται τα Μέλη Διαπραγμάτευσης της Αγοράς Παραγώγων και το επιπλέον δωρεάν Trading Session που δικαιούνται οι Ειδικοί Διαπραγματευτές.

Ως ημερομηνία εφαρμογής των αλλαγών στις Αποφάσεις 21 & 24, ορίζεται η ημερομηνία ενεργοποίησης της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading στο παραγωγικό Σύστημα Διαπραγμάτευσης, που προγραμματίζεται να είναι η Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023.

Διαβάστε ακόμη: