ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ακρίβεια και την κατακόρυφη αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων, η οποία με τη σειρά της αυξάνει τον πληθωρισμό, οδηγώντας τις κεντρικές τράπεζες σε αυξήσεις επιτοκίων.

Δυστυχώς, σύμφωνα με την ανάλυση του Jim Reid της Deutsche Bank, δεδομένης της κατάστασης το 2022, δεν υπάρχει ξεκάθαρη λύση στο προαναφερθέν «ντόμινο», ενώ οι τιμές των εμπορευμάτων θα συνεχίσουν να καταγράφουν αύξηση, προκαλώντας προβλήματα τόσο στην οικονομία, όσο και πονοκεφάλους στους ρυθμιστές που προσπαθούν να καταπολεμήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Σύμφωνα με τον Reid, αν και η τροχιά με την ακρίβεια μπορεί να επιδείξει απότομη διόρθωση «δεν υπάρχουν ενδείξεις πως οι τιμές των εμπορευμάτων θα μειωθούν όπως ήλπιζαν οι ρυθμιστές το 2022, ενώ το πιθανότερο είναι η αύξησή τους».

Το αποκαλυπτικό γράφημα της τράπεζας υποδεικνύει πως εκ των 20 οικονομικών κύκλων των ΗΠΑ από το 1914, η τρέχουσα κατάσταση αποτελεί τη σημαντικότερη αύξηση στις τιμές εμπορευμάτων: ξεπερνά τις αντίστοιχες κρίσεις των δύο κύκλων που έλαβαν χώρα τη δεκαετία του ‘70, κάνοντας το πληθωριστικό σοκ πολύ πιο αισθητό.

Παράλληλα, ο σημερινός δείκτης Euro Area flash CPI βρίσκεται στο 5,1% (αρχικά υπολογιζόταν πως θα αγγίξει το 4,4%), με τον δομικό πληθωρισμό να έχει επιδείξει παράλληλη αύξηση. 

Σύμφωνα με τον Reid ο κίνδυνος έγκειται στο γεγονός πως οι τιμές των εμπορευμάτων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα παρά τις προσπάθειες των κεντρικών τραπεζών για την καταπολέμηση του πληθωρισμού.