Μιας και οι εκτιμήσεις του εκλογικού αποτελέσματος είναι συνεχής, αρχίσαμε να συζητάμε με μία εκ των τραπεζικών πηγών μου και φτάσαμε σε ένα θέμα, που αν επιβεβαιωθεί, ίσως αποτελέσει σημαντική είδηση.

Σύμφωνα με τον συνομιλητή μου, η κυβέρνηση που απέρχεται σχεδίαζε – και εφόσον επανεκλεγεί, θα το συνεχίσει – να εντάξει στον “Ηρακλή” και κόκκινα δάνεια άλλων τραπεζών, εκτός των συστημικών.

Αυτός μάλιστα αναφέρει η πηγή μου, ήταν ένας εκ των λόγων που καθυστερούσε η ένταξη των πακέτων Frontier 2 και Sunrise 3, ενώ είχαν δοθεί οι σχετικές άδειες και από τα αρμόδια κοινοτικά όργανα και τον SSM.

Αντιλαμβάνεστε ότι, αν επιβεβαιωθεί η πρόθεση αυτή, θα πρόκειται για ένα μεγάλο δώρο προς τις μη συστημικές τράπεζες, το οποίο θα τις απελευθερώσει από το άγος μεγάλων βαρών και θα εξυγιάνει τους ισολογισμούς τους, με ότι θετικό αυτή η εξέλιξη συνεπάγεται για τη συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη και τη στήριξη επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα