«Αφού είδαν και αποείδαν οι άνθρωποι του ΣΕΒ ότι δεν μπορούν να συνεννοηθούν με τον Κώστα Σκρέκα και το ΥΠΕΝ για τη ρύθμιση του υπουργείου που ουσιαστικά καταργεί το μοναδικό κίνητρο που υφίσταται για να επενδύσουν οι μικρές βιομηχανίες σε φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές στέγες, ώστε να μειώσουν το κόστος ενέργειάς τους εν μέσω ενεργειακής κρίσης, θα καταφύγουν στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και φυσικά στο στενό συνεργάτη του Άκη Σκέρτσο που ήταν παλιά και δικός τους συνεργάτης, μέσα στο ΣΕΒ»: αυτό μας τόνιζε προ ημερών μία από τις «παλιές καραβάνες» του βιομηχανικού κόσμου και του ΣΕΒ ο οποίος τυπικά σήμερα δεν κατέχει αξίωμα στο Σύνδεσμο αλλά παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς (και από τον επιχειρηματικό του Όμιλο) τα τεκταινόμενα στην ελληνική βιομηχανία.

«Να σου θυμίσω πως μιλάμε για τη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που ενσωματώνει ευρωπαϊκές οδηγίες και το οποίο καταργεί ένα μέτρο που ισχύει σήμερα για τις βιομηχανίες Μέσης Τάσης (ΜΤ), ήτοι τον ενεργειακό συμψηφισμό ενέργειας παραγόμενης από μια μονάδα ΑΠΕ έως 3 MW, εγκατεστημένης κύρια εντός της εγκατάστασης χωρίς υποχρέωση ταυτοχρονισμού με την καταναλισκόμενη ενέργεια» συνεχίζει και επεξηγεί ο βετεράνος βιομήχανος.

«Εν τω μεταξύ ο ΔΕΔΔΗΕ απορρίπτει σχεδόν το σύνολο των αιτημάτων όχι μόνο για net metering (Σ.Σ. αυτοπαραγωγή ενέργειας με αυτοκατανάλωση και συμψηφισμό αλλά και διάθεση πιθανού υπολοίπου στο σύστημα) αλλά ακόμη και των αιτημάτων για όρους σύνδεσης για εγκαταστάσεις ΑΠΕ σε σκεπές με αυτοκατανάλωση χωρίς έγχυση στο δίκτυο, επικαλούμενος περιορισμούς στη στάθμη βραχυκύκλωσης στους υποσταθμούς ΜΤ παραπέμποντας στο απώτερο μέλλον» παρατηρεί καθηγητής του ΕΜΠ που ασχολείται με τα ενεργειακά και συνεχίζει: «αυτή είναι η κατάσταση στο δίκτυο ΜΤ, σίγουρα όμως δεν ισχύει το ίδιο για την Υψηλή Τάση (ΥΤ), χωρίς όμως το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ να περιλαμβάνει κάποια ευνοϊκή πρόβλεψη/ κίνητρο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε βιομηχανικές στέγες».

Αλλά και η ένωση των μεγάλων ενεργειοβόρων βιομηχανιών (ΕΒΙΚΕΝ) λέει ξεκάθαρα πως στο πρόβλημα δεν πρόκειται να δώσει λύση η πρόταση του ΥΠΕΝ για δημιουργία ενεργειακής κοινότητας, ιδίως σε ό,τι αφορά τις βιομηχανίες ΥΤ.

Έτσι θα βάλετε επιδοτούμενο φωτοβολταϊκό στο σπίτι σας

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ στο άρθρο 28 επί της ουσίας καταργεί το σημερινό καθεστώς του ενεργειακού συμψηφισμού χωρίς υποχρέωση ταυτοχρονισμού, γνωστό ως net metering, για τους καταναλωτές της ΜΤ, αφού περιορίζει την ισχύ της υπό εγκατάσταση μονάδας ΑΠΕ από 3ΜW σε 100KW. Ισχύς η οποία προφανώς δεν έχει εφαρμογή σε βιομηχανίες.

Το μέτρο αυτό λειτουργεί μέχρι σήμερα ως μοναδικό κίνητρο για τις μικρές βιομηχανίες που δεν λειτουργούν 7 ημέρες/εβδομάδα να εγκαταστήσουν, κυρίως ΦΒ στις στέγες τους και έτσι να μειώσουν σημαντικά το κόστος ενέργειας τους και να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα τους, μια υποχρέωση που πιθανόν να έχουν στο πλαίσιο του μέτρου της Αντιστάθμισης ρύπων CO2.

Σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ είναι απαραίτητο έστω και για ένα μεταβατικό στάδιο να επανεξεταστεί η παράταση ισχύος της εν λόγω ρύθμισης.

«Προτείνουμε να αυξηθεί η ισχύς της μονάδας ΑΠΕ από τα 100KW σε τουλάχιστον 1MW ή έστω στο 50% της συμφωνημένης ισχύος ή της μέσης ισχύος της εγκατάστασης. Επίσης θα μπορούσε επιπρόσθετα να υπάρχει υποχρέωση συμψηφισμού της παραγόμενης ενέργειας με την κατανάλωση της βιομηχανίας σε επίπεδο μηνός. Προτείνουμε επίσης για τις βιομηχανίες ΥΤ να επιτραπεί η εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ ισχύος έως το 50% της μέσης ισχύος της βιομηχανίας με υποχρέωση συμψηφισμού της παραγόμενης ενέργειας με την κατανάλωση της βιομηχανίας σε επίπεδο μηνός» αναφέρει σχόλιο της ΕΒΙΚΕΝ.

Αλλά και οι …συγγενείς κύκλοι του ΣΕΒ παρατηρούν: «Το θέμα είναι εξόχως πολιτικό. Το νομοσχέδιο αφήνει να διαφανεί ότι η λύση για τις βιομηχανίες να αποκτήσουν πράσινη ενέργεια είναι αντί της εγκατάστασης ΦΒ σε βιομηχανικές σκεπές η εγκατάσταση σε τρίτα οικόπεδα γής μακράν των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μέσω σχηματισμού ενεργειακών κοινοτήτων, απεμπολώντας τη χρησιμοποίηση των υφιστάμενων συνδέσεων και υποσταθμών των βιομηχανιών στο δίκτυο. Λύση η οποία προφανώς δεν είναι ισοδύναμη με την υφιστάμενη της αυτοκατανάλωσης με ή χωρίς συμψηφισμό, αφού καταλήγει σε πολλαπλάσιο κόστος επένδυσης και υψηλότερο κόστος παραγόμενης ενέργειας, μια και θα επιβαρύνεται η κάθε βιομηχανία και με τα κόστη δικτύου. Και τούτο εφόσον γίνει δυνατόν να ευρεθεί διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος εντός της ίδιας περιφέρειας».

Παραμένει επίσης ερώτημα ποιο είναι το επιτρεπόμενο μέγεθος επιχειρήσεων που μπορούν να συμμετάσχουν στις σχεδιαζόμενες ενεργειακές κοινότητες . Επίσης δεν είναι σαφές εάν αφορούν επιχειρήσεις συνδεδεμένες στην ΥΤ ή μόνο στη ΜΤ.

Οι ενεργειακές κοινότητες και τα πάνελ στις στέγες

Η λύση της ενεργειακής κοινότητας πολιτών με εικονικό συμψηφισμό απαιτεί απόλυτο ταυτοχρονισμό μεταξύ της παραγόμενης ενέργειας της μονάδας ΑΠΕ και των καταναλώσεων των μελών της κοινότητας, κάτι το οποίο δεν είναι πάντα εξασφαλισμένο όταν αναφερόμαστε σε βιομηχανίες.

Συνεπώς φαίνεται ως μοναδική λύση για τις βιομηχανίες ένα ΡΡΑ με ένα τρίτο παραγωγό ΑΠΕ και διερωτώμεθα μήπως αυτό είναι το επιδιωκόμενο” λένε στην ΕΒΙΚΕΝ.

Παράλληλα πολλές τροποποιήσεις γίνονται στον Οδηγό για τα «Φωτοβολταικά στις Στέγες», ενώ στο ΥΠΕΝ λένε ότι θα δημοσιευτεί πριν το τέλος Μαρτίου.

Η μεγαλύτερη αλλαγή θα είναι η αύξηση στα 10 κιλοβατ, έναντι των 7 κιλοβατ που προβλέπονταν αρχικά, του πλαφόν για τα επιδοτούμενα φωτοβολταϊκά, τα οποία απευθύνονται σε περίπου 300.000 δικαιούχους.

Η αύξηση του πλαφόν σημαίνει έρχονται αναπροσαρμογές και στις μπαταρίες που πρέπει να συνοδεύουν το κάθε ηλιακό πάνελ.

Ο γνωστός καθηγητής του ΕΜΠ όμως προσγειώνει τους πάντες λέγοντας πως «προσωπικά δεν θα ρισκάρω εκτιμήσεις ως προς το τι θα ισχύσει για τις τριφασικές και τις μονοφασικές παροχές, αφού οι τελικές προβλέψεις είναι παρακινδυνευμένες και θα περιμένω τελικό κείμενο του Οδηγού, επειδή οι ποικίλες προεκλογικές πιέσεις αυξάνονται μέρα με τη μέρα».

Σημαντική όμως είναι η ρύθμιση που σίγουρα θα ισχύσει για τους αγρότες. «Αρχικά τα αγροτικά φωτοβολταϊκά είχαν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα, στη συνέχεια αφαιρέθηκαν, αλλά να είσαι σίγουρος πλέον ότι επανέρχονται» μας λέει ο καθηγητής και εξηγεί: «Σε ΥΠΟΙΚ και ΥΠΕΚ έλεγαν πως δεν επαρκούσαν τα διαθέσιμα κονδύλια για αγρότες και επιχειρήσεις, όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός. Ενόψει εκλογών το Μάιο όμως, ξαφνικά βρέθηκαν κονδύλια και έχουμε επάνοδο των αγροτών στο πρόγραμμα. Άρα βρέθηκαν κονδύλια και ο προϋπολογισμός του θα φτάσει τελικά τα 165 εκατομμύρια».

ΕΕ: Ενίσχυση των ΑΠΕ, προστασία των καταναλωτών και βελτίωση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας

Πως θα ισχύσει ανα κατηγορία το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες:

-Ευάλωτα νοικοκυριά. Προβλέπεται επιδότηση 100% όσον αφορά στη μπαταρία και 65% για το φωτοβολταϊκό σύστημα.

-Ατομικό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ ή οικογενειακό μέχρι 40.000 ευρώ. Η επιδότηση για τη μπαταρία θα είναι 100% και 35% για το φωτοβολταϊκό.

-Ατομικό εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ ή οικογενειακό πάνω απο 40.000 ευρώ. Επιδότηση 90% για τη μπαταρία και 25% για το φωτοβολταϊκό.

Σύμφωνα με όσα είπε προ ημερών ο υπουργός ΠΕΝ, Κώστας Σκρέκας, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, η έναρξη του προγράμματος, με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ για τη χορήγηση επιδότησης, τοποθετείται μέσα στον Μάρτιο.

Τέλος παράλληλα με την αίτηση για επιδότηση, ο υποψήφιος να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσει και τη Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Διαβάστε περισσότερα