Στα 3 δισ. ευρώ εκτινάχθηκε τον Απρίλιο το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Αναλυτικά, η συνολική αξία των εισαγωγών τον Απρίλιο 2024 ανήλθε στο ποσό των 7.480 εκατ. ευρώ έναντι 6.241,7 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2023 παρουσιάζοντας αύξηση 19,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 970,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία άνοδο κατά 968,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,6%, σε σχέση με τον μήνα Απρίλιο 2023.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εξαγωγών τον Απρίλιο έφτασε τα 4.467,1 εκατ. ευρώ (4.806,5 εκατ. δολάρια) έναντι 4.019,4 εκατ. ευρώ (4.421,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του 2023 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 11,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή είναι υψηλότερη κατά 463,1 εκατ. ευρώ δηλαδή 17% και χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφει άνοδο 464,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,1%, σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023.

Ως εκ τούτου,  το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έφτασε τα 3.012,9 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 35,6%.
Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 507,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 25,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 504,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 25,5% σε σχέση με τον μήνα Απρίλιο 2023.

Τα στοιχεία για το τετράμηνο

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2024 ανήλθε στο ποσό των 27.802,8 εκατ. ευρώ (29.996,2 εκατ. δολάρια) έναντι 27.429,2 εκατ. ευρώ (29.490,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 1,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 930,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 918,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,6%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2023.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2024 ανήλθε στο ποσό των 16.805,7 εκατ. ευρώ (18.243,3 εκατ. δολάρια) έναντι 17.872,0 εκατ. ευρώ (19.329,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 6,0%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 400,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,3% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 350,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2023.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2024 ανήλθε σε 10.997,1 εκατ. ευρώ (11.752,9 εκατ. δολάρια) έναντι 9.557,2 εκατ. ευρώ (10.160,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 15,1%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.330,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,3% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.268,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,6%.

Διαβάστε ακόμη