Ο Όμιλος Renault και η Nissan συμφώνησαν σε ένα βασικό πλαίσιο για την εξισορρόπηση της δεκαετούς συμμαχίας τους. Η Renault θα μειώσει το μερίδιο ελέγχου της στη Nissan στο 15% από 43%, ενώ η Nissan θα λάβει μερίδιο σε ένα νέο spin-off ηλεκτρικών οχημάτων από τη Renault.

Ειδικότερα, σε κοινές δηλώσεις, η Nissan και η Renault δήλωσαν ότι η πρόταση εξακολουθεί να υπόκειται σε έγκριση από τα διοικητικά συμβούλιά τους και ότι μια επίσημη ανακοίνωση θα έρθει «αμέσως» μετά την έγκριση.

Άτομα που γνωρίζουν καλά τις μακροχρόνιες συνομιλίες, οι οποίες ξεκίνησαν στις αρχές του περασμένου έτους, είπαν ότι η τελική δομή της συμφωνίας αναμένεται να πάει στα διοικητικά συμβούλια για επανεξέταση και έγκριση, ήδη, αυτή την εβδομάδα.

«Η φιλοδοξία είναι να ενισχυθούν οι δεσμοί της Συμμαχίας και να μεγιστοποιηθεί η δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη», ανέφεραν οι εταιρίες.

Σύμφωνα με την πρόταση, η Renault και οι δύο πλευρές θα μπορούν να ασκήσουν δικαιώματα ψήφου έως και 15%. Επί του παρόντος, η Nissan δεν έχει δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με το μερίδιό της – μια μακροχρόνια πηγή διαμάχης.

Ακόμη, η Renault θα μεταβιβάσει το 28,4% της μετοχής της σε ένα γαλλικό καταπίστευμα, όπου τα δικαιώματα ψήφου τους θα «εξουδετερωθούν» για «τις περισσότερες αποφάσεις», ανέφεραν οι εταιρίες. Ωστόσο, η Renault θα διατηρήσει τα δικαιώματα σε μερίσματα και έσοδα από πωλήσεις μετοχών, διατηρώντας έτσι την αξία της συμμετοχής.

Διαβάστε ακόμη: