Καταιγισμός από νέα διεθνή ομόλογα μετά την πρόσφατη έκδοση της Motor Oil η οποία άντλησε 400 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,125%.

Η ΔΕΗ οδεύει για ένα ακόμη πράσινο ομόλογο 350 εκατ. ευρώ με αρχική καθοδήγηση στο επιτόκιο στο 3,75% – ενώ το προηγούμενο κινείται με απόδοση περίπου 2,8%.

Αύριο το βιβλίο ανοίγει επισήμως για την ΔΕΗ, αν και πρώτες επαφές υποδεικνύουν ισχυρή ζήτηση.

Στην διεθνή αγορά ομολόγων κινήθηκε και η Sani/Ikos η οποία με την συνδρομή του Oak Ηill και κεφαλαίων της Goldman Sachs.

Κεφάλαια, όμως, θέλει να αντλήσει και η Prodea από την εσωτερική αγορά ομολόγων, ύψους 300 εκατ. ευρώ – αν και η πρόσφατη επιστροφή κεφαλαίου προς τον βασικό μέτοχο δεν αρέσει σε πολλούς επενδυτές.

Ομολογιακό 300-500 εκατ. ευρώ από την Sani Resort και εγγύηση τα ξενοδοχεία