Μνημόνιο συνεργασίας με το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας «Αθηνά» υπέγραψε η PwC Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για την έμπρακτη στήριξη της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης στη χώρα.

Στόχος της πολύπλευρης αυτής συνεργασίας είναι η από κοινού ανάπτυξη πρωτοβουλιών από το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και την PwC Ελλάδας, με γνώμονα την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας αλλά και την αξιοποίησή της για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ευρύτερα του επιχειρείν.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω Μνημόνιο, που υπεγράφη από την πλευρά της PwC Ελλάδας από τους κυρίους Κώστα Περρή, Partner, Consulting Leader, και Γιάννη Βουτσίνο, επικεφαλής των EU Funding Programs for Research and Innovation, προβλέπει τη συνεργασία για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε τομείς έντασης γνώσης, την από κοινού δημιουργία δομών καθώς και την υποστήριξη οικοσυστημάτων καινοτομίας σε επιλεγμένες γεωγραφικές ή και θεματικές περιοχές. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων σε ειδικά επιστημονικά πεδία καθώς και από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα και προγράμματα.

Τα δύο μέρη αναμένεται να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και θα προγραμματίσουν κοινές δράσεις ενώ θα εξασφαλίσουν συνέργεια δεξιοτήτων στον ερευνητικό χώρο και τις επιχειρήσεις με σκοπό να  επιτύχουν τη μετάβαση από την έρευνα στο προϊόν. Επιπλέον, η PwC Ελλάδας θα συνεισφέρει σε συμβουλευτικό επίπεδο στη διαμόρφωση των ερευνητικών προγραμμάτων βάσει των αναγκών των επιχειρήσεων και θα απασχολήσει ερευνητές του κέντρου σε δραστηριότητές της με στόχο την απόκτηση εμπειριών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Σημειώνεται ότι το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» είναι το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στη χώρα με αποκλειστικό προσανατολισμό τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές των ΤΠΕ. Διεξάγει υψηλής ποιότητας Έρευνα, αναπτύσσει Τεχνολογίες και συμβάλλει στην παραγωγή Καινοτομίας στα πεδία της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Υπολογιστικών Επιστημών. Η φυσική του παρουσία χαρακτηρίζεται από πανελλήνια εμβέλεια, έχοντας έδρα την Αθήνα, με Ινστιτούτα, Μονάδες και αντίστοιχες υποδομές στην Αθήνα, την Πάτρα και την Ξάνθη, καθώς και στοχευμένα γραφεία σε άλλες πόλεις. Παράλληλα, αναπτύσσει δράσεις, πρωτοβουλίες και συνεργασίες που υποστηρίζουν την ίδια την ερευνητική δραστηριότητα αλλά και ενισχύουν την αξιοποίησή της, συνδράμοντας στη βελτίωση της καινοτομίας.

Ο Κώστας Πέρρης Partner, Consulting Leader της PwC Ελλάδας τόνισε: «Η έμπρακτη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας βρίσκεται στο DNA μας. Η συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” αποτελεί το επιστέγασμα της συνεχούς προσπάθειας για την αξιοποίηση και ενίσχυση του εξαιρετικού ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η ερευνητική κοινότητα της χώρας μας. Μέσα από κοινές πρωτοβουλίες, μπορούμε να υποστηρίξουμε ουσιαστικά την επιχειρηματικότητα αλλά και την καινοτομία, ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία και δημιουργώντας πραγματική υπεραξία. Φιλοδοξία μας, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση, εντός και εκτός της PwC, επιβεβαιώνοντας την αγαστή σχέση μεταξύ της ακαδημαϊκής έρευνας και του υγιούς επιχειρείν».

Ο καθ. Γιάννης Εμίρης, Πρόεδρος του ΔΣ και Γενικός Διευθυντής του Ε.Κ. “Αθηνά” πρόσθεσε: «Η εξωστρέφεια και οι πολύπλευρες συνεργασίες αποτελούν σταθερό μας προσανατολισμό. Είμαι σίγουρος ότι οι συνέργειες οι οποίες θα προκύψουν από αυτή την Συμφωνία θα φέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία στους δύο συμβαλλόμενους, αλλά και γενικότερα στο επιστημονικό και τεχνολογικό οικοσύστημα της χώρας. Επιπλέον, θα αναδείξουν τη συμπληρωματικότητα των φορέων μας ενώ θα τονίσουν την δυναμική πορεία ανάπτυξης στην οποία βρισκόμαστε».

Διαβάστε περισσότερα