Θετικές διατηρεί τις προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, λίγες ημέρες μετά την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας σε θετικές, ενώ εκτιμά ότι ο κλάδος είναι ανθεκτικός στις επιπτώσεις της νομισματικής σύσφιξης.

Σε σημερινή του ανάλυση, ο αμερικανικός οίκος τονίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν μειώσει σημαντικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους (NPEs) τα τελευταία χρόνια, με την ποιότητα των δανείων να αναμένεται να σταθεροποιηθεί παρά τις δυσκολίες που αναμένονται για τους ευάλωτους πελάτες λόγω των υψηλότερων επιτοκίων.

Η πιστωτική ζήτηση των επιχειρήσεων θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την κερδοφορία των τραπεζών, ενώ οι προβλέψεις για ζημίες από δάνεια θα υποχωρήσουν σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και το κόστος θα περιοριστεί.

Τα επίπεδα κεφαλαίου θα παραμείνουν άθικτα και θα αυξηθούν οριακά καθώς οι τράπεζες δημιουργούν κεφάλαια εσωτερικά μέσω της κερδοφορίας. Η χρηματοδότηση και η ρευστότητα θα είναι υγιείς καθώς αυξάνονται οι καταθέσεις πελατών και οι τράπεζες συνεχίζουν να αξιοποιούν τις κεφαλαιαγορές για να καλύψουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

«Λόγω της δομής των ισολογισμών τους, θεωρούμε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ως ευρέως ανθεκτικό στις επιπτώσεις της νομισματικής σύσφιξης», σημειώνουν οι αναλυτές της Moody’s.

 

Μείωση των NPEs

Σύμφωνα με τη Moody’s,  το λειτουργικό περιβάλλον θα είναι ευνοϊκό το 2023-24, με την οικονομική και πιστωτική ανάπτυξη στην Ελλάδα να παραμένει υψηλότερη από άλλες χώρες της ΕΕ, χάρη στα κεφάλαια του Ταμείου Ανάπτυξης (RRF).

Το πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά περίπου 1,8% το 2023 και 1,7% το 2024, μετά από μια ισχυρή ανάπτυξη 5,9% το 2022. Αν και η εκτίναξη των καταναλωτικών δαπανών το 2022 θα εξασθενήσει πιθανώς το 2023 λόγω του πληθωρισμού και των υψηλότερων επιτοκίων, οι ισχυρές επιδόσεις της τουριστικής βιομηχανίας είναι πιθανό να διατηρηθούν, στηρίζοντας την ελληνική οικονομία.

Επιπλέον, θα συνεχιστεί η εκταμίευση σημαντικών κονδυλίων της ΕΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF) για διάφορα έργα, τα οποία θα συμβάλουν στη διατήρηση των πιστωτικών ροών και θα μετριάσουν σε κάποιο βαθμό τους κινδύνους για το τραπεζικό σύστημα τους επόμενους 12-18 μήνες.

Η ποιότητα των δανείων πιθανότατα θα σταθεροποιηθεί, παρά τις πιέσεις που αναμένεται να ασκηθούν στους ευάλωτους δανειολήπτες από το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης.

Οι ελληνικές τράπεζες μείωσαν σημαντικά τα παλαιά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα το 2021-22, κυρίως μέσω τιτλοποιήσεων με το πρόγραμμα προστασίας περιουσιακών στοιχείων της κυβέρνησης (Ηρακλής). Ο δείκτης NPE για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ήταν περίπου 6,3% το Δεκέμβριο του 2022, σε σύγκριση με 33% στο τέλος του 2020 και ένα μέγιστο 49% τον Δεκέμβριο του 2016.

Διαβάστε περισσότερα