Επανέρχομαι στο καυτό θέμα της απορρόφησης πόρων και την υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), καθώς η απειλή απώλειας πόρων γίνεται κάθε μήνα που περνάει ολοένα και πιο ισχυρή.

Ενώ λοιπόν απομένουν 4 χρόνια για την απορρόφηση όλων των πόρων του ΤΑΑ, τα δεδομένα μέχρι και το τέλος του 2022 αποκαλύπτουν ότι στο ΤΑΑ οι πραγματικές πληρωμές ανέρχονται μόλις στο 4% των διαθέσιμων πόρων!

Από την έναρξη του σχεδίου μέχρι και τις 31/12/2022 έχουν κατατεθεί προς έγκριση στα τραπεζικά ιδρύματα 291 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 10,53 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4,50 δισ. ευρώ είναι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 3,51 δισ. ευρώ είναι ίδια κεφάλαια των επενδυτών και 2,52 δισ. ευρώ κεφάλαια των τραπεζών.

Από τα 291 επενδυτικά σχέδια έχουν συμβασιοποιηθεί μέχρι 31/12/2022 μόλις τα 68, ήτοι το 23% των επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 3,22 δισ. ευρώ.

Οι πόροι του «Ελλάδα 2.0» που αντιστοιχούν στα 68 συμβασιοποιημένα επενδυτικά σχέδια ανέρχονται σε 1,20 δισ. ευρώ, από τα οποία όμως έχουν εκταμιευτεί προς τις επιχειρήσεις, μέχρι και την 31/12/2022, μόλις τα 118,5 εκατ. ευρώ.

Συνεπώς το συνολικό ποσό που έχουν λάβει οι επιχειρήσεις από τους πόρους του «Ελλάδα 2.0» αντιστοιχεί σε πραγματικό ποσοστό απορρόφησης 0,9% επί των συνολικών δανειακών πόρων και 2,2% επί των διαθέσιμων δανειακών πόρων!

Είναι να μην υπάρχει ανησυχία ότι θα χαθούν πολυτιμότατοι πόροι, τους οποίους έχει απόλυτη ανάγκη η ελληνική οικονομία, ακόμα και με τον στρεβλό και μονολιθικό τρόπο που δίνονται, αφήνοντας έξω εκατοντάδες αξιόλογες και υγιείς επιχειρήσεις;

Διαβάστε περισσότερα