Να πάρουν πρόσθετες προβλέψεις για τα δάνεια που εντάχθηκαν στα moratoria, προτρέπει τις τράπεζες ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εστιάζει και πάλι στη σπουδαιότητα του σχεδίου της ΤτΕ για τη δημιουργία bad bank προκειμένου να μειωθούν τα «κόκκινα» δάνεια.

Η ΤτΕ υποστηρίζει πως τα «κόκκινα» δάνεια της πανδημίας θα διαμορφωθούν στα 8 με 10 δισεκ ευρώ, πρόβλεψη εκ διαμέτρου αντίθετη με τις εκτιμήσεις των τραπεζιτών, σύμφωνα με τις οποίες τα κορωνοδάνεια θα είναι της τάξεως των 5 δισεκ ευρώ. Ωστόσο σημειώνει πως «δεν είναι δυνατή η εκτίμηση του πληθυσμού που θα προέλθει από τους ενήμερους δανειολήπτες σε καθεστώς αναβολής πληρωμών».

Τι υποστηρίζει η Τράπεζα της Ελλάδος για τα δάνεια και τα moratoria

Για τα  δάνεια που τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής πληρωμών οι τράπεζες έλαβαν χαμηλές προβλέψεις -3%- σημειώνει η ΤτΕ. Και συμπληρώνει πως:

 «Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι οι τράπεζες οφείλουν στο μεταξύ να αναγνωρίσουν στους ισολογισμούς τους τον αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο και να εξασφαλίσουν τα αναγκαία κεφαλαιακά αποθέματα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο σημαντικής αύξησης των ΜΕΔ».

Για την Τράπεζα Ελλάδος το 34% των δανείων που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής πληρωμών ανήκει στην κατηγορία με σημαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου. Το γεγονός αυτό αυξάνει τον κίνδυνο να δημιουργηθεί νέος κύκλος ΜΕΔ από δανειολήπτες που δεν θα καταφέρουν να αντεπεξέλθουν στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Ωστόσο σημειώνει πως άνω του  80% των δανείων  που τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής δόσεων ήταν ενήμερα.

Σε αναστολή πληρωμών –σύμφωνα με τα στοιχεία των τραπεζών και των servicers- έχουν μπει 400 χιλιάδες δάνεια. Η κατανομή είναι 60% επιχειρήσεων και 40% νοικοκυριών.

Πάνω κάτω 250.000 είναι τα επιχειρηματικά που «πάγωσαν» οι καταβολές για 9 μήνες.

Το πρόβλημα είναι έντονο στους κλάδους που επλήγησαν δραματικά από την πανδημική κρίση και αυτοί είναι η εστίαση και τα τουριστικά καταλύματα. Το 1 στα 3 επιχειρηματικά δάνεια που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής προέρχεται από τους συγκεκριμένους κλάδους. Και ενέχουν αυξημένο κίνδυνο να καταστούν «κόκκινα».

Στην Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας επισημαίνεται πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις «χτυπήθηκαν από την πανδημία την περίοδο όπου ήταν σε φάση ανάκαμψης από την προηγούμενη κρίση έχοντας ακόμα ασθενή χρηματοοικονομικά μεγέθη.

»Ενδεικτικά, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2020, ο δείκτης ΜΕΔ στις ΜμΕ ανέρχεται σε 47% και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις στο 55%.».

Τι υποστηρίζει ο κ. Στουρνάρας

Ακόμα ο κ. Στουρνάρας εκτιμά ότι «η πρόωρη λήξη της ισχύος των κρατικών μέτρων στήριξης, ιδίως των δημοσιονομικών, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο κόστος του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών».

Τονίζει πως οι  θεσμικές αλλαγές που έχουν γίνει, τόσο το 2020, όπως η αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου και η ενεργοποίηση του «Ηρακλή», όσο και τα προηγούμενα χρόνια για να μειωθεί ο όγκος των προβληματικών δανείων, «αν και είναι ορθές, δεν επαρκούν».

«Για τον λόγο αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προτείνει τη σύσταση εταιρείας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (Asset Management Company – AMC). Η υιοθέτηση ενός κεντρικού σχήματος διαχείρισης των ΜΕΔ, αποτελεί μία στρατηγική η οποία στοχεύει στην επίλυση συνολικά των προβλημάτων του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

»Παρέχει τη δυνατότητα για ανάταξη του τραπεζικού τομέα με πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού των ελληνικών τραπεζών, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα το πρόβλημα των ΜΕΔ και της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTC).

»Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η προσαρμογή του ελληνικού τραπεζικού τομέα στη νέα πραγματικότητα επιβάλλει τη διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των ΜΕΔ» υπογραμμίζει η ΤτΕ.

Δείτε εδώ περισσότερα για την εξέλιξη σε δάνεια που εντάχθηκαν σε moratoria

https://radar.gr/article/57687/programma-gefyra-gia-mikromesaies-epixeiriseis