Άρχισε σήμερα η διαδικασία πώλησης του χαρτοφυλακίου δανείων «Αριάδνη», με την PQH να δημοσιεύει την πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους επενδυτές.

Το χαρτοφυλάκιο δανείων με εξασφαλίσεις είχε προγραμματιστεί να βγει προς πώληση από τις αρχές του 2020, ωστόσο η διαδικασία καθυστέρησε  λόγω της πανδημίας, όπως έχει μεταδώσει το radar.gr

Τι περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο «Αριάδνη»

Tο χαρτοφυλάκιο «Αριάδνη» αποτελείται από εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα, κυρίως εξασφαλισμένα δάνεια (επιχειρηματικά, καταναλωτικά και στεγαστικά) τω 13 πιστωτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται υπό εκκαθάριση. Πρόκειται για δάνεια των πρώην: Αγροτικής Τράπεζας (άνω του 50% του χαρτοφυλακίου), Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Proton Bank, FBB, Πανελλήνιας Τράπεζας, των Συνεταιριστικών Τραπεζών Αχαΐας, Λαμίας, Λέσβου – Λήμνου, Δωδεκανήσων, Εύβοιας, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου.

Mε ημερομηνία 31/12/2020, η λογιστική αξία των απαιτήσεων του χαρτοφυλακίου «Αριάδνη» ανέρχεται σε 5,2 δισ.  ευρώ και το συνολικό υπόλοιπο σε 13,9 δις. ευρώ που αφορούν 53.000 οφειλέτες, 72.000 δανειακές συμβάσεις και 97.000 δάνεια. Το χαρτοφυλάκιο φέρει εξασφαλίσεις όλων των κατηγοριών και διάσπαρτες ανά τύπο και περιοχή. Η σύνθεση των απαιτήσεων είναι σε αναλογία 60% επιχειρηματικά δάνεια και 40% λιανικής, κυρίως στεγαστικά.

Αιτήσεις έως 18 Ιανουαρίου 2022

Με τη σημερινή ανάρτηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος από την PQH, άνοιξε και το VRD για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, με ορίζοντα η συναλλαγή να ολοκληρωθεί μέσα στο 2022.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των μη δεσμευτικών προσφορών θα είναι η 18η Ιανουαρίου 2022.

Οι δεσμευτικές προσφορές αναμένονται μέσα στον Μάιο, με στόχο η συμφωνία με τον προτιμητέο επενδυτή να κλείσει τον Ιούνιο του 2022.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της PQH για την πώληση του «Αριάδνη» είναι η Morgan Stanley και νομικός σύμβουλος η δικηγορική εταιρεία «Ζέπος & Γιαννόπουλος».

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2020 η PQH ολοκλήρωσε την πώληση του χαρτοφυλακίου «Αίολος», μη εξυπηρετούμενων δανείων λιανικής και μικρών επιχειρηματικών χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, λογιστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 2,4 δισ. ευρώ, το οποίο μεταβιβάστηκε στην Intrum.