Σήμερα, Τετάρτη 25 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά κοινό νομικό πλαίσιο σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. για να εφαρμόσει τις κυρώσεις σε 1.000 Ρώσους ολιγάρχες για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Κομισιόν θα πρέπει να δώσει τις πρώτες απαντήσεις γύρω από αυτό το θέμα, το οποίο είναι περίπλοκο και νομικά αλλά και πολιτικά. Πώς θα μπορέσει να καταστήσει δυνατό να κατασχεθούν οι βίλες, τα γιοτ και τα περιουσιακά τους στοιχεία;

Σύμφωνα με τη Le Monde, μια πρώτη απάντηση σε αυτό το ερώτημα τη δίνει ο Επίτροπος Δικαιοσύνης της Ε.Ε. Ντιντιέ Ρέιντερς:

«Είναι δυνατή η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων, ατόμων που έχουν υποστεί κυρώσεις και τα οποία διαπιστώνουμε ότι έχουν καταδικαστεί για εγκληματική δραστηριότητα, όπως το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.»

Για την ταυτοποίηση τους, είναι απαραίτητο πρώτα να διασταυρωθεί η λίστα των Ρώσων που υπόκεινται σε κυρώσεις και με αυτή της Europol. «Πριν από μερικές εβδομάδες, όταν περίπου 600 Ρώσοι είχαν υποστεί κυρώσεις, βρήκαμε 150», ανέφερε ο κ. Ρέιντερς.

Δήμευση για άλλους λόγους

Η νομοθετική πρόταση θα αντιμετωπίσει τις όποιες αδυναμίες εφαρμογής των κυρώσεων με τη δημιουργία ενός κοινού νομικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης και της θέσπισης νέων λόγων δήμευσης.

Η δήμευση είναι επί του παρόντος ζήτημα ποινικού δικαίου σε πολλές χώρες της ΕΕ, που απαιτεί καταδίκη, ενώ οι κυρώσεις αποτελούν διοικητική διαδικασία.

Το προσχέδιο της Κομισιόν προβλέπει «μια νέα δυνατότητα δήμευσης όπου δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία με βάση την υποψία εμπλοκής σε δραστηριότητες οργανωμένου εγκλήματος».

Εάν «το εθνικό δικαστήριο πειστεί ότι τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες», δεν απαιτείται καταδίκη.

Σύμφωνα με το Politico, το προσχέδιο της πρότασης αναφέρει ότι οι χώρες θα μπορούσαν επίσης να πωλούν δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία πριν από την έκδοση απόφασης κατασχεσης και να χρεώνουν το κόστος διαχείρισης των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων στον πραγματικό δικαιούχο. Ωστόσο, και οι ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων λαμβάνουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ακρόασης.

Τα εγκλήματα για τα οποία θα εφαρμόζονται οι νέοι κανόνες θα αφορούν την τρομοκρατία, τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, την εμπορία ανθρώπων και την παράνομη διακίνηση, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σήμερα, εντός της ΕΕ, μόνο 12 χώρες το έχουν καταστήσει ποινικό αδίκημα (Δανία, Γαλλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Σουηδία), το οποίο επισύρει σημαντική ποινή. Τα υπόλοιπα κράτη-μέλη προβλέπουν σχετικά μικρά ή και αμελητέα πρόστιμα.