Από την τωρινή τραπεζική κρίση καθημερινά γίνεται φανερό ότι οι καταθέσεις πλέον, από ευλογία κάποτε, τώρα ή χρησιμοποιούνται ως κινητήριος μοχλός αθέμιτων τραπεζικών πρακτικών ή καταλήγουν κυριολεκτικά διωκόμενες, καθώς τα επιτόκια που προσφέρουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι κατ’ ουσίαν αρνητικές, μόνο και μόνο αν υπολογιστεί το ύψος του πληθωρισμού.

Η Silicon Valley Bank (SVB) κατέρρευσε εξαιτίας μαζικής φυγής καταθέσεων (bank run).

Τώρα, όμως αποκαλύπτεται ότι πριν από την τελική φάση της κατάρρευσης, η SVB αλλά και το σύνολο του αμερικανικού τραπεζικού συστήματος έχαναν σταθερά, επί πολλούς μήνες, καταθέσεις μεγάλου ύψους, όπως αποκαλύπτει σχετική έκθεση της Fed!!!

Η φυγή καταθέσεων δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο σε κάποιες ιδιαιτερότητες, καθώς οι αιτίες είναι πολλές, με κυριότερες κατ’ αρχήν την αύξηση των επιτοκίων δολαρίου και ευρώ, με άμεση συνέπεια την έλλειψη ρευστότητας επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Αναγκαστικά, η κατάσταση αυτή οδηγεί στην απόσυρση καταθέσεων, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες και τρέχουσες ανάγκες.

Επιπλέον, η μεγάλη διαφορά μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και επιτοκίου δανεισμού – ιδιαίτερα προβληματική και συνάμα προκλητική για την Ελλάδα – αποτελεί σοβαρότατο αντικίνητρο για τις καταθέσεις.

Αλλά, τη μεγαλύτερη αλήθεια, που συνήθως περνάει σε δεύτερη μοίρα, ή, δεν αναφέρεται και δεν προβληματίζει καθόλου αυτούς που πρέπει, αποτελεί το γεγονός ότι ο συνδυασμός υψηλού πληθωρισμού και πολύ χαμηλών επιτοκίων καταθέσεων, απαξιώνει τις καταθέσεις.

Συμπερασματικά, λόγω αυτών των προαναφερόμενων καταλυτικών αιτιών, τα προσφερόμενα σήμερα επιτόκια καταθέσεων είναι αρνητικά, με αποτέλεσμα οι καταθέσεις να μειώνονται και το χρήμα να αναζητά εναγωνίως άλλα αποδοτικότερα και κατά το δυνατόν ασφαλέστερα λιμάνια.

Για να μην αναφερθώ και πάλι στο θέμα της εγγύησης των καταθέσεων, για το οποίο έχω αναφερθεί πολλές φορές τελευταία και φυσικά θα επανέλθω.

Ας έχουμε υπόψη μας, πάντως, ότι, αν και όλοι οι εμπλεκόμενοι (τράπεζες, ΤτΕ, υπ. Οικονομικών) δεν το ομολογούν για ευνόητους λόγους, υπάρχουν διαρκώς αυξανόμενες εκροές καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες, που έχουν αρχίσει να ανησυχούν σοβαρά τις τράπεζες.

Διαβάστε περισσότερα