Από τον φετινό Σεπτέμβριο μέχρι τώρα οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου αντιμετωπίζουν μια κλιμάκωση των κυκλοφοριακών συμφορήσεων στο οδικό δίκτυο, τόσο σε ένταση όσο και σε έκταση και χρονική διάρκεια.

Για το ζήτημα, το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ) που λειτουργεί στην Περιφέρεια Αττικής, με επεξεργασία των μετρήσεων που λαμβάνονται από τους ανιχνευτές/αισθητήρες κυκλοφορίας, εκπόνησε σχετική συγκριτική ανάλυση σε επιλεγμένες διατομές αντιπροσωπευτικών οδικών αξόνων.

Όπως διαπιστώθηκε, το σύνολο σχεδόν του οδικού δικτύου λειτουργεί υπό συνθήκες κορεσμού για μεγάλα χρονικά διαστήματα της ημέρας. Δηλαδή, το οδικό δίκτυο καλείται να εξυπηρετήσει περισσότερα οχήματα από τη χωρητικότητά του, με αποτέλεσμα να έχουν διευρυνθεί και οι ώρες αιχμής.

Τα στοιχεία του ΚΔΚ της Περιφέρειας είναι χαρακτηριστικά και δείχνουν, ότι οι οδηγοί χρειάζονται:

Κατά τις ώρες αιχμής:
Από Μεταμόρφωση έως Λ. Αθηνών (μέσω Λ. Κηφισού) 40 λεπτά
Από Ηλιουπόλεως έως Καλλιρρόης (Λ. Βουλιαγμένης) 30 λεπτά.

Κατά την απογευματινή αιχμή:
Από Μαρούσι έως Χίλτον (από Λ. Κηφισίας-Λ. Βασ. Σοφίας) 45 λεπτά
Από Σταυρό έως Σύνταγμα (Λ. Μεσογείων – Λ. Βασ. Σοφίας) 50 λεπτά
Από Πειραιά προς κέντρο (από Λ. Κηφισού) 35 λεπτά.