Σε 941 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 (CO2-eq) ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του 2023, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της οικονομίας της ΕΕ συνολικά, μείωση 2,9% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2022 (969 εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου CO2), σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Οι εκπομπές το πρώτο τρίμηνο του 2023 μειώθηκαν σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, εκτός από την Ιρλανδία (+9,1%), την Λετονία (+7,5%), την Σλοβακία (+1,9%), την Δανία (+1,7%), την Σουηδία (+1,6%), και την Φινλανδία (0,3%), όπου αυξήθηκαν.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στα αέρια του θερμοκηπίου καταγράφηκαν στην Βουλγαρία (-15,2%), στην Εσθονία (-14,7%) και στην Σλοβενία (-9,6%).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι εκπομπές μειώθηκαν σε 5 από 9 οικονομικούς τομείς. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην «παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου» (-12,3%). Ο κύριος τομέας στον οποίο αυξήθηκαν οι εκπομπές ήταν οι «μεταφορές και αποθήκευση» (+7,2%).

Διαβάστε ακόμη: