Θετική για τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών εμφανίζεται η Piraeus Securities, καθώς τα οικονομικά τους μεγέθη υποστηρίζονται από το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον και τους ελκυστικούς πολλαπλασιαστές.

H χρηματιστηριακή διατηρεί τη συσταση overweight για τις συστημικές τράπεζες και αυξάνει την τιμή στόχο για την Alpha Bank στα 1,57 ευρώ από 1,42 ευρώ, για τη Eurobank στα 1,55 ευρώ από 1,50 ευρώ και για την Εθνική στα 5,25 ευρώ από 4,53 ευρώ.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι προοπτικές του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα είναι θετικές, καθώς εξισορροπούν τις προσδοκίες από το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον (αύξηση του ΑΕΠ το 2023 κατά 3,6%), την περιορισμένη επιδείνωση στην ποιότητα ενεργητικού (περίπου 1,5%-2% υψηλότερα έναντι του στόχου για τους δείκτες NPE στο τέλος του 2024), τη βελτιωμένη κερδοφορία χάρη στις προσπάθειες αναδιάρθρωσης των προηγούμενων ετών (αποδοτικότητα ROTE 8% περίπου το 2023) και τέλος τη θετική επίδραση των υψηλότερων επιτοκίων στα έσοδα που υποστηρίζεται από τον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης του τομέα.

Oι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται σε ελκυστικές αποτιμήσεις (με 25% έκπτωση περίπου σε σχέση με την τιμή-στόχο), ενώ σκοπεύουν επίσης να επαναφέρουν τη διανομή μερισμάτων από τα κέρδη του 2022.

Ένα άλλο στοίχημα για τις ελληνικές τράπεζες θα μπορούσε να είναι η ελαχιστοποίηση του spread μεταξύ ROTE και CοE, κάτι που θα οδηγούσε σε περαιτέρω επαναξιολόγηση. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω μιας βιώσιμης αύξησης των ROTE, η οποία περιορίζεται κάπως από τις υψηλές εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις ή/και τη μείωση του CοE μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα που αναμένεται εντός του 2023.

Μακροοικονομικές προβλέψεις

Η Piraues Sec βλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,6% το 2023, 3,7% το 2024 και 3,6% το 2025. Σημειώνει ότι η Ελλάδα μπορεί να υπεραποδώσει της Ευρώπης το 2023, όπως και το 2022, λόγω διαρθρωτικών παραγόντων που μπορούν να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή τα νέα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, τα παλαιότερα έργα που ξεκίνησαν το 2022, όπως η επέκταση του μετρό στην Αθήνα και τα 8 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη στο Ελληνικό και τον τουρισμό, ο οποίος φαίνεται να έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή στην Ελλάδα, μετά από ένα εξαιρετικά ισχυρό 2022, με αναμενόμενα έσοδα 17,5-18 δισ. ευρώ, που σχεδόν αντιστοιχούν με την κορυφαία χρονιά του 2019.

Διαβάστε ακόμη: