Όπως ήταν αναμενόμενο, η ΕΚΤ δεν έλαβε σημαντικές αποφάσεις στη σημερινή συνεδρίαση της νομισματικής της πολιτικής, αλλά διατήρησε τη ρητορική της επικεντρωμένη στον πληθωρισμό, εκτίμησε η PIMCO.

Καθώς ενδιαφέρεται περισσότερο για τις προοπτικές του πληθωρισμού παρά για την ανάπτυξη, θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το τρέχον παράθυρο ευκαιρίας για την εξομάλυνση της νομισματικής της πολιτικής. Οι μακροοικονομικές προβλέψεις της τον ερχόμενο Ιούνιο, αναμένεται να παρέχουν κάλυψη στην ΕΚΤ, ώστε να προχωρήσει στον τερματισμό των καθαρών αγορών περιουσιακών τον Ιούλιο, ανοίγοντας την πόρτα για μια αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, εκτίμησε η PIMCO, αναμένοντας πάντως πως μετά την επαναφορά των επιτοκίων καταθέσεων (από το -0,50%) στο μηδέν, οι φιλοδοξίες της για την συνέχεια θα είναι

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητη την πολιτική της την Πέμπτη, σηματοδοτώντας μια σταθερή μείωση του προγράμματος τόνωσης τους επόμενους μήνες παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης υποχωρούσαν αισθητά μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ. Η απόδοση του 2ετούς bund υποχωρούσε 4 μονάδες βάσης στο 0,033% από 0,09% πριν τις ανακοινώσεις. Η απόδοση του 10ετούς bund υποχωρούσε στο 0,77%. Υποχώρηση σημείωνε και το ευρώ έναντι του δολαρίου στα 1,0869 δολάρια. Η ΕΚΤ έχει λάβει προσεκτικά βήματα εδώ και μήνες για να χαλαρώσει τη στήριξη, αλλά μέχρι στιγμής έχει αποφύγει ένα σκληρό πρόγραμμα, και η απόφαση της Πέμπτης ήταν σε παρόμοιο πνεύμα, επιβεβαιώνοντας την κατεύθυνσή της με λίγες λεπτομέρειες πέραν των επόμενων μηνών.

Όλες οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ

Η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία προκαλεί τεράστια δεινά. Επηρεάζει επίσης την οικονομία, στην Ευρώπη και αλλού. Η σύγκρουση και η σχετική αβεβαιότητα επιδρούν πολύ αρνητικά στην εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Οι διαταράξεις στο εμπόριο οδηγούν σε νέες ελλείψεις υλικών και πρώτων υλών. Οι έντονες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και των βασικών εμπορευμάτων μειώνουν τη ζήτηση και επιδρούν ανασταλτικά στην παραγωγή. Το πώς αναπτύσσεται η οικονομία θα εξαρτηθεί καίρια από την εξέλιξη της σύγκρουσης, τον αντίκτυπο των επιβαλλόμενων κυρώσεων και το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων. Ταυτόχρονα, η οικονομική δραστηριότητα εξακολουθεί να στηρίζεται από την επανεκκίνηση της οικονομίας μετά την πανδημική κρίση. Ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί σημαντικά και θα παραμείνει υψηλός τους επόμενους μήνες, κυρίως λόγω της απότομης ανόδου του κόστους της ενέργειας. Οι πιέσεις στον πληθωρισμό εντάθηκαν σε πολλούς τομείς.

Στη σημερινή συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι τα εισερχόμενα στοιχεία μετά την τελευταία συνεδρίασή του στηρίζουν την προσδοκία του ότι οι καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) θα πρέπει να ολοκληρωθούν το γ΄ τρίμηνο. Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ θα εξαρτηθεί από τα εισερχόμενα στοιχεία και τη συνεχιζόμενη αξιολόγηση των προοπτικών από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις τρέχουσες συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διατηρήσει την ευχέρεια επιλογής, τη σταδιακή αλλαγή και την ευελιξία κατά την άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβει όποια μέτρα είναι απαραίτητα προκειμένου να εκπληρώσει την εντολή που έχει ανατεθεί στην ΕΚΤ για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και να συμβάλει στη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως.

Τυχόν προσαρμογές των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ θα πραγματοποιηθούν κάποια χρονική στιγμή μετά τη λήξη των καθαρών αγορών του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του προγράμματος APP και θα είναι σταδιακές. Η πορεία των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ θα συνεχίσει να καθορίζεται με βάση την παροχή ενδείξεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής και τη στρατηγική δέσμευσή του για σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα. Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα έως ότου διαπιστώσει ότι ο πληθωρισμός φθάνει το 2% πολύ πριν από το τέλος του υπό εξέταση χρονικού ορίζοντα προβολής και με διάρκεια κατά το υπόλοιπο του χρονικού ορίζοντα προβολής, και κρίνει ότι η πορεία του υποκείμενου πληθωρισμού έχει σημειώσει επαρκή πρόοδο ούτως ώστε να είναι συμβατή με σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα.