Φημολογείται εντόνως στην επιχειρηματική πιάτσα, ότι κυοφορούνται εξελίξεις στον χώρο των πετρελαίων που θα προκαλέσουν αίσθηση!

Χρηματιστηριακοί και επιχειρηματικοί κύκλοι, καθώς και πηγές που σχετίζονται με private equity funds, υποστηρίζουν ότι υπάρχουν συζητήσεις και εν εξελίξει διεργασίες που αφορούν πρώτον, πωλήσεις μέρους ή του συνόλου θυγατρικών εταιρειών που αποτελούν περιουσιακά  στοιχεία και δεύτερον, επαφές για μελλοντική πώληση μετοχών!

Είναι προφανές πως η αλλαγή δεδομένων στην εν λόγω αγορά, αργά ή γρήγορα θα προκαλέσει εξελίξεις, υπό την έννοια ότι θα ανοίξει το παιχνίδι και πιθανόν νέοι παίκτες, θα εισέλθουν στο μετοχικό κεφάλαιο ισχυρών εταιρειών, αφού πρώτα αυτές εξυγιάνουν το χαρτοφυλάκιο τους με πώληση θυγατρικών, που παράγουν ζημιές, πλην όμως παρεμβαίνουν στην εξουσία…