Τρίτη, 30 Νοέ 2021

Ετικέτα: Πετρέλαιο

Το πετρέλαιο αποτελεί σήμερα τη σπουδαιότερη φυσική πηγή ενέργειας.

Το αργό (ακατέργαστο) πετρέλαιο είναι υγρό πέτρωμα, μείγμα υδρογονανθράκων, δηλαδή ουσιών που περιέχουν άνθρακα και υδρογόνο, κατά ένα μεγάλο μέρος της σειράς των αλκανίων, που όμως περιέχει και αρκετούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, καθώς και άλλες οργανικές ενώσεις.

Το πετρέλαιο βρίσκεται μέσα σε πορώδη πετρώματα στα ανώτερα στρώματα μερικών περιοχών τού φλοιού της Γης.

Το «ορυκτό πετρέλαιο», ή «αργό πετρέλαιο», όπως λέγεται, μπορεί να ποικίλει στην εμφάνιση, τη σύνθεση, και την καθαρότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση των πετρελαίων, αυτά κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

  • Παραφινικά πετρέλαια. Αυτά περιέχουν στερεή παραφίνη και κατά την απόσταξη δίνουν σημαντική αναλογία ελαφρών κλασμάτων που αποτελούνται αποκλειστικά από κεκορεσμένους υδρογονάνθρακες της αλειφατικής σειράς. Και τα μεν πρώτα της σειράς αυτής μεθάνιο, αιθάνιο, προπάνιο και βουτάνιο παρατηρούνται και στα αέρια που συνοδεύουν το πετρέλαιο στην εξόρυξή του.
  • Ασφαλτικά πετρέλαια. Αυτά δίνουν περισσότερο βαρέα κλάσματα όπως μαζούτ και ορυκτέλαια. Τα ελαφρά κλάσματα των πετρελαίων αυτών αποτελούνται κυρίως από κεκορεσμένους κυκλικούς υδρογονάνθρακες (ναφθένια) της πολυμεθυλενικής σειράς, και
  • Ασφαλτοπαραφινικά πετρέλαια. Αυτά αποτελούν μίξη των παραπάνω κατηγοριών όπου η μία σειρά δεν υπερτερεί της άλλης.

Η ΔΕΗ, οι φήμες για deal με εισηγμένη και ο …προξενητής – Πετρέλαια, ξένοι παίκτες, θυγατρικές και μετοχές – Οι συνδικαλιστές, οι πολιτικοί και η Τρ. Αττικής

Φημολογείται, στην επιχειρηματική και χρηματιστηριακή πιάτσα, ότι κάτι …μαγειρεύεται, σχετικά με επιθετικές κινήσεις που θα κάνει η ΔΕΗ, μετά την ...

Page 1 of 6 1 2 6

EDITOR'S CHOICE

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ