Στα 23 ευρώ από 19,80 ευρώ αναβαθμίζει την τιμή – στόχο για τη μετοχή του OTE η JP Morgan, ενώ διατηρεί τη σύσταση overweight.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας, νωρίτερα φέτος ο ΟΤΕ παρείχε σαφήνεια στις επενδύσεις του σε οπτικές ίνες, μεταθέτοντας την εστίαση από την μετοχή του και προσφέροντας μεγαλύτερη ορατότητα στις μεσομακροπρόθεσμες ταμειακές ροές και τις αποδόσεις των μετόχων.

Ο επιταχυνόμενος ρυθμός ανάπτυξης των ινών θα πιέσει τις ταμειακές ροές το 2023-25.  Ωστόσο, οι ελκυστικές και προοδευτικές αποδόσεις των επενδύσεων θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου.  Υπό αυτό το πρίσμα, η JP Morgan βλέπει τις ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) στο 6% και το CAGR στο 10% μέχρι το 2028.

Ελκυστικές αποδόσεις

«Ο αυξημένος ρυθμός της ανάπτυξης οπτικών ινών θα αυξήσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του ΟΤΕ από 560 εκατ. ευρώ το 2021 σε 700 εκατ. ευρώ το 2024-25.

Αυτό πιέζει τις ταμειακές ροές και αναμένουμε ότι τα αναφερόμενα FCF θα μειωθούν από ~ 600 εκατ. ευρώ το 2022 σε ~ 530 εκατ. ευρώ το 2024 πριν ανακάμψουν στα 735 εκατ. ευρώ το 2026, όταν τα επίπεδα επενδύσεων πρόκειται να υποχωρήσουν.

Παρά τις αυξημένες επενδύσεις, αναμένεται από τον ΟΤΕ να διατηρήσει σταδιακά τις αποδόσεις των μετόχων από τη βάση των ~ 500 εκατ. ευρώ το 2022», αναφέρει η JP Morgan.

Εξαγορά από Deutsche Telekom;

Χθες ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι η Deutsche Telekom έχει ξεπεράσει το όριο ψήφου του 50% στην εταιρεία (καθώς δεν συμμετέχει στις συνεχιζόμενες εξαγορές). Αν και αυτό το γεγονός δεν προκαλεί καμία απαίτηση εξαγοράς, οι γενικές εικασίες σχετικά με την πιθανή εξαγορά της DT αυξάνονται τους τελευταίους μήνες.

Η JP Morgan συμπεραίνει ότι, ενώ η εξαγορά των μειοψηφιών του ΟΤΕ θα προσέφερε ελκυστική απόδοση για την DT, πιθανότατα θα δώσει προτεραιότητα σε άλλες στρατηγικές επιλογές για την ανάπτυξη κεφαλαίων.