Αντιμέτωπα με έναν ακόμη πλειστηριασμό βρίσκονται μέλη της οικογένειας Τσαντίλη. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα βγήκε στο σφυρί επαγγελματικό ακίνητο της εταιρείας συμφερόντων τους «Νέο Μετροπόλ», στο Θησείο, το οποίο και άλλαξε χέρια.

Τώρα το σφυρί αφορά εξοχική κατοικία στην Αυλίδα Χαλκίδας και έχει προγραμματιστεί, -εάν δεν μεσολαβήσουν κινήσεις για αναστολή-, για τις 28 Φεβρουαρίου.

Το ακίνητο και οι αυθαιρεσίες

Πρόκειται για ενιαίο γήπεδο το οποίο αποτελείται από 2 όμορα αγροτεμάχια πρακτικά συνενωμένα, άρτια και οικοδομήσιμα, έκτασης 7.430,99 τ.μ. και 1.144,00 τ.μ., που βρίσκονται στην περιοχή της Αυλίδας, του Δήμου Χαλκιδέων, του Ν. Εύβοιας.

Το ακίνητο συνορεύει με την κοινοτική οδό Παραλίας Δηλεσίου.

Επί του γηπέδου επιφάνειας 7.430,99 τ.μ. βρίσκονται δύο συνενωμένες με πέργκολα ισόγειες κατοικίες με τα υπόγεια τους, ένα βοηθητικό κτίσμα σήμερα διαμορφωμένο σε κατοικία, πισίνα, γήπεδο (μπάσκετ και τένις) και στεγασμένες θέσεις στάθμευσης. Στο γήπεδο επιφάνειας 1.144,00 τ.μ., υπάρχει συγκρότημα κατοικιών το οποίο αποτελείται από 3 ισόγεια διαμερίσματα.

Κατόπιν εξωτερικής αυτοψίας, διαπιστώθηκε πως πρόκειται για μέτριας κατασκευής κτίρια, με πέτρινα δάπεδα, ξύλινα κουφώματα, επίχρισμα λευκού σοβά, τα οποία βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση συντήρησης. Διαπιστώθηκαν ακόμη μικρής έκτασης ρωγμές στα ισόγεια διαμερίσματα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης παρατηρούνται στο πρώτο οικόπεδο σημαντικές αυθαίρετες κατασκευές κατά υπέρβαση της οικοδομικής άδειας, όπως:
• Κατασκευή υπογείου με βοηθητική χρήση επιφανείας 112,48 τ.μ. κατά υπέρβαση της δόμησης και της κάλυψης.

• Αλλαγή χρήσης υπογείου από βοηθητικό χώρο σε χώρο κατοικίας επιφανείας 40,30 τ.μ. και κατασκευή ημιυπαιθρίου έμπροσθεν επιφάνειας 8,64 τ.μ. κατά υπέρβαση της κάλυψης. Το υπόγειο αναφέρεται στην 129/1984 οικοδομική άδεια, ως βοηθητικό χώρος.

• Κατασκευή ξύλινου στεγάστρου επιφάνειας 35,34 τ.μ. πλαγίως του ισογείου κτιρίου.

• Επέκταση του ισόγειου κτιρίου επιφάνειας 2,20 τ.μ. κατά υπέρβαση της δόμησης και της κάλυψης και κατασκευή εξώστη επιφάνειας 14,69 τ.μ.

• Υπέρβαση διαστάσεων εξωτερικής πισίνας επιφάνειας 93,84 τ.μ., η οποία στην 947/1984 οικοδομική άδεια είχε επιφάνεια 31,50 τ.μ..

• Επέκταση ισόγειου βοηθητικού κτιρίου κατά 16,55 τ.μ. κατά υπέρβαση της δόμησης και της κάλυψης και αλλαγή χρήσης βοηθητικού χώρου σε χώρο κατοικίας συνολικής επιφάνειας 67,91 τ.μ, με υπέρβαση 0,50 μ και εντός του επιτρεπόμενου ύψους της περιοχής. Και κατασκευή τριών στεγάστρων συνολικής επιφάνειας 49,77 τ.μ.

• Κατασκευή ισόγειου σκεπαστού χώρου στάθμευσης επιφανείας 75,24 τ.μ.

• Παράβαση κατηγορίας 3 για εργασίες διαμόρφωσης εδάφους, υπέρβαση περιτοίχισης ύψους άνω του 1,00 μ., αλλαγή θέσης και διαστάσεων εξωτερικών κουφωμάτων και κατασκευή δεξαμενής νερού.

Κατά την αυτοψία στο δεύτερο οικόπεδο διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές κατά υπέρβαση της οικοδομικής άδειας, όπως κατασκευή ισόγειων διαμερισμάτων επιφάνειάς 110,69 τ.μ. Στην οικοδομική άδεια 704/1984 αναφέρεται επιφάνεια 94,74 τ.μ.Υπάρχει υπέρβαση της δόμησης και της κάλυψης κατά 15,95 τ.μ. Επίσης, παράβαση κατηγορίας 3 για αλλαγή θέσης και διαστάσεων εξωτερικών κουφωμάτων και κατασκευή δεξαμενής νερού.

Οι «αμφιβολίες»

Κατά την έκθεση εκτίμησης «εγείρεται αμφιβολία για την ισχύ των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί και βάσει των οποίων έχουν ανεγερθεί τα κτίρια που βρίσκονται στο οικόπεδο αυτό, καθώς με την παραχώρηση αυτή μεταβάλλεται βασικό χαρακτηριστικό του ακινήτου και καθίσταται ανακριβές το τοπογραφικό διάγραμμα βάσει του οποίου εκδόθηκαν οι οικοδομικές άδειες αυτές».

Επισημαίνεται ακόμη ότι «το ενδεχόμενο ακυρότητας των οικοδομικών αδειών αυτών, θα είχε σοβαρή επίπτωση στην αξία του ακινήτου και για την διαλεύκανσή του ζητήματος, θα πρέπει να προσκομισθεί επικαιροποιημένος τεχνικός έλεγχος, που θα διερευνά την ακυρότητα ή όχι των αδειών αυτών».

Πάντως η εκτίμηση της αγοραίας αξίας έγινε με την παραδοχή ότι οι οικοδομικές άδειες που αφορούν στο οικόπεδο 1 είναι ισχυρές.

Κατά ποιων στρέφεται

Ο πλειστηριασμός, με επισπεύδουσα τη doValue, στρέφεται κατά των:

1) Αλέξιος Τσαντίλης του Παναγιώτη και της Φανής, ως ενοχικά ευθυνομένος οφειλέτης,

2) Ιωάννης Τσαντίλης του Παναγιώτη και της Φανής, ως ενοχικά ευθυνόμενος οφειλέτης,

3) Μαρία-Μυρινα Τσαντίλη, με ψιλή κυριότητα 50%, ως τρίτη κυρία,

4) Παναγιώτης Τσαντίλης του Ιωάννη και της Αικατερίνης, ως τρίτος κύριος, με ψιλή κυριότητα 25% και

5) Φανή Τσαντίλη του Ιωάννη και της Αικατερίνης, ως τρίτη κυρίας, με ψιλή κυριότητα 25%

Το ιστορικό

Όπως αναφέρεται σχετικά, αρχικά, την πλήρη κυριότητα των ακινήτων απέκτησαν οι επικαρπωτές, Αλέξιος Τσαντίλης και Ιωάννης Τσαντίλης, κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου ο καθένας. Στη συνέχεια ο Αλέξιος Τσαντίλης, με πράξη γονικής παροχής ψιλής κυριότητας μεταβίβασε το ποσοστό του κατά ψιλή κυριότητα στην κόρη του, Μαρία-Μαρίνα Τσαντίλη, παρακρατώντας την επικαρπία εφ’ όρου ζωής του. Επίσης, ο Ιωάννης Τσαντίλης, με πράξη γονικής παροχής ψιλής κυριότητας μεταβίβασε το ποσοστό του κατά ψιλή κυριότητα στα τέκνα του, Παναγιώτη και Φανή Τσαντίλη, οι οποίοι κατέστησαν ψιλοί κύριοι σε ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου ο καθένας του ½ εξ αδιαιρέτου που κατείχε ο πατέρας τους, ήτοι κατέστησαν ψιλοί κύριοι σε ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου ο καθένας επί του όλου ακινήτου, παρακρατώντας ο ίδιος την επικαρπία εφ’ όρου ζωής του. Τέλος, δυνάμει του με αρ. 1/28-04-2017 Πρακτικού Συμβιβασμού του Πρωτοδικείου Χαλκίδας αναγνωρίσθηκε η κυριότητα των επικαρπωτών στο πρώτο ακίνητο.

Όσον αφορά την τιμή πρώτης προσφοράς ανέρχεται συνολικά σε 475.000 ευρώ, εκ των οποίων 382.000 ευρώ για την ενιαία ισόγεια κατοικία με υπόγειο και 93.000 ευρώ για τα ισόγεια διαμερίσματα. Επίσης η κατάσχεση έγινε για 80.000 ευρώ.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, η Παραλία Αυλίδας είναι παραθαλάσσια κωμόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό θέρετρο με παραλία μήκους 6 χιλιομέτρων, θάλασσα με αβαθή νερά, γραφικό λιμανάκι για μικρές βάρκες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και κατοικίες καθώς και πολλά κέντρα εστίασης (ταβέρνες, ουζερί, καφετέριες κλπ.).

Διαβάστε ακόμη: