Σε νέο πλειστηριασμό οδηγείται το μεγαλοπρεπές οικιστικό συγκρότημα της οικογένειας Εμφιετζόγλου στα Ανάβρυτα.

Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 20 Νοεμβρίου 2024, με επισπεύδουσα την Cepal, εκτός εάν μέχρι τότε μεσολαβήσουν προσφυγές ή άλλες κινήσεις αναστολής. Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος πλειστηριασμός είχε οριστεί για τις 8 Νοεμβρίου 2023, αλλά ανεστάλη.

Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά. Η τιμή πρώτης προσφοράς ήταν πέρυσι στα 6.792.000 ευρώ, ενώ για το νέο σφυρί έχει προσδιοριστεί, με βάση πρόσφατη έκθεση εκτίμησης (Απρίλιος 2024), στα 10.700.000 ευρώ, είναι δηλαδή αυξημένη κατά 3.908.000 ευρώ.

Ειδικότερα ο πλειστηριασμός στρέφεται κατά του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου και της συζύγου του Ελένης, η τιμή εκκίνησης είναι για την πλήρη κυριότητα στα 10.700.000 ευρώ ενώ όπως αναφέρεται στην έκθεση:

– Για το ποσοστό των 50/00 εξ αδιαιρέτου του ως άνω ακινήτου που ανήκει στον Πρόδρομο Εμφιετζόγλου ποσό 4.815.000 ευρώ και

-Για το ποσοστό των 50/00 εξ αδιαιρέτου του ως άνω ακινήτου που ανήκει στην Ελένη Εμφιετζόγλου ποσό 4.815.000 ευρώ.

Το ποσό για το οποίο επεβλήθη η κατάσχεση είναι 500.000 ευρώ, που είναι μέρος της συνολικής απαίτησης ύψους 5.629.720,69 ευρώ, σύμφωνα με την από 08-03-2024 κοινοποιηθείσα επιταγή προς πληρωμή, πλέον τόκων, εντολών και εξόδων εκτελέσεως μέχρις εξοφλήσεως.

Η περιοχή του ακινήτου και το συγκρότημα

Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης, πρόκειται για περιοχή με άφθονο πράσινο, πολλά πεύκα, που γειτνιάζει με την εντός σχεδίου και ενδέχεται μελλοντικά να ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως , ενώ συνδέεται με την Αθήνα μέσω της Λ.Κηφισίας , Πεντέλης , Ευκαλύπτων και Φοινίκων.

«Γενικά πρόκειται για επίλεκτη περιοχή αμιγούς κατοικίας με άριστες περιβαλλοντικές και λοιπές συνθήκες , άφθονο πράσινο , ανύπαρκτο κυκλοφοριακό με ελάχιστη ρύπανση από θορύβους και καυσαέρια, πλησίον σε εισόδους και εξόδους της πόλης των Αθηνών» όπως αναφέρεται.

Το κτιριακό συγκρότημα επί της οδού Φοινίκων αποτελείται από πολιτιστικά κτήρια με εκθεσιακούς χώρους -εκθετήρια έργων τέχνης και εικαστικών έργων , κατοικία, γραφεία, λοιπά βοηθητικά κτίσματα και εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 4.035,06 τ.μ.

Το συγκρότημα αναπτύσσεται σε έκταση επιφάνειας 49.202,94μ2 όπου τα 48.211,45μ2 είναι εκτός σχεδίου και τα 991,49μ2 εντός σχεδίου και αποτελείται από:

-ΚΤΗΡΙΟ I (πινακοθήκη) το οποίο κατά στάθμη περιλαμβάνει:

-Στάθμη υπογείου ΙΑ-Ι συνολικής επιφάνειας 1.090,93μ2 όπου περιλαμβάνει χώρους εκτεταμένων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (Η/Μ), χώρο εισόδου-προθάλαμου και χώρους πινακοθήκης με λοιπούς βοηθητικούς χώρους.

-Στάθμη ισογείου, επιφάνειας 565,60μ2, όπου περιλαμβάνει αίθουσα έκθεσης πινάκων – γλυπτών και συναφών έργων τέχνης, κλίμακες επικοινωνίας, ανελκυστήρα, κουζίνα και τραπεζαρία, δωμάτια προσωπικού με w.c., και λοιπούς βοηθητικούς χώρους

-Στάθμη ορόφου – μεσόροφος επιφάνειας 210,61 μ2, όπου περιλαμβάνει δωμάτια ξενώνα με λουτρά και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, πλέον κλιμακοστάσιο επικοινωνίας και ανελκυστήρα.

Το κτίριο έχει ανεγερθεί περί τα 1992-1996, είναι πλήρες αποπερατωμένο, πολυτελούς κατασκευής και άριστης συντήρησης. Έχει κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα με πλάκα οροφής με πρόβολο, έχει σκυροδέματα με επεξεργασμένο ξυλότυπο ανεπίχριστου όψεως με εμφανή μπετά και αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία με μορφολογικά και δομικά στοιχεία υψηλής αισθητικής και ποιότητας.

-ΚΤΗΡΙΟ II (κατοικία Διευθυντή) το οποίο περιλαμβάνει:

-Στάθμη ισογείου ορόφου επιφάνειας 222,34μ2 όπου περιλαμβάνει χώρο υποδοχής-καθιστικό, κουζίνα με τραπεζαρία, υπνοδωμάτιο, λουτρό, διάδρομο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Το κτίριο έχει ανεγερθεί περί τα 1992-1996, είναι πλήρες αποπερατωμένο, πολυτελούς κατασκευής και άριστης συντήρησης. Εχει κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα με πλάκα οροφής με πρόβολο, έχει σκυροδέματα με επεξεργασμένο ξυλότυπο ανεπίχριστου όψεως με εμφανή μπετά και αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία με μορφολογικά και δομικά στοιχεία υψηλής αισθητικής και ποιότητας.

-ΚΤΗΡΙΟ III (γλυπτοθήκη) το οποίο ανά στάθμη περιλαμβάνει:

-Στάθμη υπογείου ορόφου επιφάνειας 227,32μ2 όπου περιλαμβάνει αποθήκη γλυπτών έργων, αποθήκη λεβητοστάσιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.

-Στάθμη ισογείου ορόφου επιφάνειας 241,75μ2 όπου περιλαμβάνει αίθουσα γλυτπών, w.c., αποθήκη, εργαστήριο, κλίμακα επικοινωνίας, διάδρομο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους που χρησιμοποιούνται ως play room και γυμναστήριο με κλειστή πισίνα.

΄Εχει γίνει αυθαίρετη αλλαγή χρήσης της γλυπτοθήκης σε γυμναστήριο, η οποία αποτελεί άρσιμη αυθαιρεσία. Το κτίριο έχει ανεγερθεί περί τα 1992-1996, είναι πλήρες αποπερατωμένο, πολυτελούς κατασκευής και άριστης συντήρησης. ΄Εχει κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα με πλάκα οροφής με πρόβολο, έχει σκυροδέματα με επεξεργασμένο ξυλότυπο ανεπίχριστου όψεως με εμφανή μπετά και αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία με μορφολογικά και δομικά στοιχεία υψηλής αισθητικής και ποιότητας.

-ΚΤΗΡΙΟ IV (γραφείο Διοίκησης) το οποίο περιλαμβάνει ανά στάθμη:

-Στάθμη υπογείου ορόφου επιφάνειας 14,60μ2 όπου περιλαμβάνει μηχανοστάσιο, κλίμακα επικοινωνίας και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.

-Στάθμη Ισογείου ορόφου επιφάνειας 105,41 μ2 όπου περιλαμβάνει γραμματεία διοίκησης, w.c., κλίμακα επικοινωνίας, ανελκυστήρα, διάδρομο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.

-Στάθμη Α’ ορόφου επιφάνειας 81,16μ2 όπου περιλαμβάνει γραφεία διοίκησης με w.c., λοιπούς βοηθητικούς χώρους, κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα. Το κτίριο έχει ανεγερθεί περί τα 1992-1996, είναι πλήρες αποπερατωμένο, πολυτελούς κατασκευής και άριστης συντήρησης. Εχει κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα με πλάκα οροφής με πρόβολο, έχει σκυροδέματα με επεξεργασμένο ξυλότυπο ανεπίχριστου όψεως με εμφανή μπετά και αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία με μορφολογικά και δομικά στοιχεία υψηλής αισθητικής και ποιότητας.

-ΚΤΗΡΙΟ V (φυλάκιο εισόδου) το οποίο περιλαμβάνει: Στάθμη ισογείου επιφάνειας 41,58μ2 περιλαμβάνει χώρο φυλακίου με w.c. και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Το κτίριο έχει ανεγερθεί περί τα 1992-1996, είναι πλήρες αποπερατωμένο, πολυτελούς κατασκευής και άριστης συντήρησης. Εχει κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα με πλάκα οροφής με πρόβολο, έχει σκυροδέματα με επεξεργασμένο ξυλότυπο ανεπίχριστου όψεως με εμφανή μπετά.

-ΚΤΗΡΙΟ VII (κατοικία φύλακα – αποθήκη) το οποίο περιλαμβάνει: -Στάθμη ισογείου επιφάνειας 133,05μ2 όπου περιλαμβάνει την κατοικία του φύλακα, με είσοδο – προθάλαμο, καθιστικό, κουζίνα με καθημερινό, υπνοδωμάτιο με λουτρό, αποθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Το κτίριο έχει ανεγερθεί περί τα 1992-1996, είναι πλήρες αποπερατωμένο, έχει κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει σκυροδέματα με επεξεργασμένο ξυλότυπο ανεπίχριστου όψεως με εμφανή μπετά.

-ΚΤΗΡΙΟ IX (χώρος έκθεσης «ΚΙΒΩΤΟΥ») το οποίο περιλαμβάνει: -Στάθμη ισογείου επιφάνειας 307,44μ2 όπου περιλαμβάνει αίθουσα εκθέματος «ΚΙΒΩΤΟΥ» του καλλιτέχνη Τσόκλη fayer, w.c. και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Το κτίριο έχει ανεγερθεί περί τα 1992-1996, είναι πλήρες αποπερατωμένο, πολυτελούς κατασκευής και άριστης συντήρησης.

Εχει κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα, έχει σκυροδέματα με επεξεργασμένο ξυλότυπο ανεπίχριστου όψεως με εμφανή μπετά και αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία με μορφολογικά και δομικά στοιχεία υψηλής αισθητικής και ποιότητας.

-ΚΤΗΡΙΟ VIII (υποσταθμός Ηλεκτρικού ρεύματος) το οποίο περιλαμβάνει: Στάθμη υπογείου επιφάνειας 40,76μ2 όπου περιλαμβάνει χώρους μετασχηματιστών και πινάκων, τα οποία έχουν ενταχθεί στη δόμηση.

-ΚΤΗΡΙΟ παλαιό – ΒΙΛΛΑ (Νούφαρο) το οποίο περιλαμβάνει ανά στάθμη:

-Στάθμη υπογείου επιφάνειας 133,45μ2 όπου περιλαμβάνει χώρους βιβλιοθήκης, αρχείου – αποθήκης και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.

-Στάθμη ισογείου επιφάνειας 229,28μ2 όπου περιλαμβάνει ανοικτούς εκθεσιακούς χώρους γλυπτών και συναφών έργων. Το κτίριο έχει ανεγερθεί περί τα 1890, είναι πλήρως αναπαλαιωμένο με το υπόγειο στεγασμένο και το ισόγειο ασκεπές για χρήση εκθεσιακού χώρου. Είναι πολυτελούς κατασκευής και άριστης συντήρησης, έχει σκελετό από φέρουσες λιθοδομές, τοιχοποιίες από λιθοδομές οι οποίες είναι αρμολογημένες, έχει αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία της τότε εποχής υψηλής αισθητικής και ποιότητας. Υπάρχουν επιπλέον βοηθητικά κτίσματα όπως το Ιερό Παρεκκλήσι της Αγίας Σοφίας και μεταλλικό θερμοκήπιο άνευ αδείας.

Σχετικά με την διαμόρφωση και τα έργα του περιβάλλοντος χώρου περιγράφονται κατασκευές και έργα που αφορούν την περίφραξη του οικοπέδου με μανδρότοιχους, πασσάλους και πλέγμα, κεντρική αυλόπορτα και βοηθητική, διαμόρφωση πρανών και πλατωμάτων, πλακοστρώσεις με πλάκες, στρογγυλή πλατεία – ελικοδρόμιο, εκτεταμένα έργα κηποτεχνίας, δίκτυα ύδρευσης, πυρόσβεσης, άρδευσης, ηλεκτροφωτισμού, παρακολούθησης με κάμερες, σύστημα συναγερμού, κολυμβητική δεξαμενή-πισίνα επιφάνειας 305,50μ2 (άνευ αδείας) με υπόγειο μηχανοδιάδρομο 77,50μ2 πλέον βοηθητικού κτίσματος.

Συγκεντρωτικά αναφέρεται ότι το σύνολο της υπάρχουσας κάλυψης είναι 2.879,04μ2 και δόμησης εκμετάλλευσης 3.217,55μ2 που έχει προσμετρηθεί στον Συντελεστή Δόμησης με επιπλέον διατηρούμενο παλαιό κτίσμα ισογείου ανοικτού κυρίου επιφανείας 299,28μ2 και λοιπών υπογείων 518,26μ2 που δεν έχουν χρεωθεί στη δόμηση σε σύνολο 817,54μ2 .

Σημειώνεται ότι υπάρχει υπόλοιπο κάλυψης για χρήση εκθεσιακών χώρων 2.879,04μ2 (ήδη πραγματοποιηθέντων αντί των 5.480,90μ2) καθώς και δόμησης των 3.217,55μ2 (ήδη πραγματοποιηθέντων αντί των 10.961,80μ επιτρεπόμενων) σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας οικοδομικής αδείας.

Το συγκεκριμένο ακίνητο, το οποίο χτίστηκε το 1995 και έχει λάβει το πέμπτο βραβείο σε οικοδομικό διαγωνισμό αρχιτεκτονικής, έχει βγει στο σφυρί και άλλες φορές, ενώ βαρύνεται με προσημειώσεις και υποθήκες συνολικού ύψους 15,4 εκατ. ευρώ καθώς και με αρκετές κατασχέσεις.

Η οικογένεια Εμφιετζόγλου, που ελέγχει την τεχνική εταιρεία Μηχανική, έχει βρεθεί εδώ και καιρό στο στόχαστρο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, έχοντας χάσει εταιρικά και προσωπικά ακίνητα.

Διαβάστε ακόμη: