Οι νέοι managers της Fidelity έχουν αποδυθεί σε πωλήσεις όλου του χαρτοφυλακίου τους( Τράπεζες, εταιρείες του Ftse25 κ.α ).

Μεταξύ άλλων έχουν βρεθεί πωλητές ακόμα και στην μετοχή του Καρέλια.

Από την άλλη πλευρά, δεν γίνεται κατανοητό γιατί πρέπει να μηδενίσει ένα χαρτοφυλάκιο και να ξεκινήσουν από την αρχή.

Εκτός αν είναι τόσο σίγουροι για μια γερή διόρθωση – η οποία φυσικά θα ξεκινήσει από το εξωτερικό.