Πακέτο σοβαρών προβλημάτων δημιούργησε η κρίση του ομίλου Credit Suisse στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα.

Και αυτό γιατί, πέραν των άλλων, η UBS σκέφτεται σοβαρά να προχωρήσει σε μείωση του ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου, ύψους 10 δισ. δολαρίων, που κληρονόμησε.

Η εξαγορασμένη Credit Suisse είναι ο μεγαλύτερος τραπεζικός χρηματοδότης της ελληνικής ναυτιλίας, με χαρτοφυλάκιο 5,2 δισ. δολάρια, αλλά η νέα ιδιοκτήτρια UBS δεν ενδιαφέρεται για τον κλάδο.

Τι θα γίνουν, λοιπόν, δάνεια και καταθέσεις, πέραν των ομολόγων ΑΤ1, που “κάηκαν’ στο βωμό της διάσωσης της ελβετικής τράπεζας;

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες χρησιμοποιούν τις καταθέσεις τους ως εγγύηση για τη χρηματοδότηση νέων πλοίων.

Αν η UBS προσπαθήσει να πουλήσει το χαρτοφυλάκιο, αυτό το πιθανότερο είναι να ωθήσει τους πλοιοκτήτες να μεταφέρουν τους λογαριασμούς τους αλλού, αναζητώντας και πάλι, μετά την εγκατάλειψη του λονδρέζικου Σίτι, νέα βάση και τράπεζα για τις δραστηριότητές τους.

Προσθέστε και το γεγονός ότι αρκετοί Έλληνες εφοπλιστές, εκτός από καταθέσεις, είχαν σημαντικά ποσά επενδεδυμένα και σε ομόλογα ΑΤ1, τα οποία εξανεμίστηκαν, επιφέροντας άγνωστης έκτασης ακόμα ζημίες στις περιουσίες τους, για να έχετε μία πρώτη εικόνα.

Διαβάστε περισσότερα