Τρεις από τις πέντε κοινοπραξίες που υπέβαλαν προσφορά περνούν στην επόμενη φάση του μεγάλου διαγωνισμού, ύψους 515 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια ενός νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας (Ο.Π.Σ.Ε.Α.) με σκοπό την έκδοση των νέων Δελτίων Ταυτότητας, Διαβατηρίων και εγγράφων ταυτοποίησης του ελληνικού Κράτους.

Πρόκειται για τις:

1. Thales Dis France – Unisystems,

2. Veridos Ματσούκης– ΟΤΕ – Byte – ΙNCM και

3. Zetes Industries – Zetes – Space Hellas – ANY.

Ειδικότερα, ο σε εξέλιξη διαγωνισμός από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αφορά την προμήθεια του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας (ΟΠΣΕΑ) για την εκτύπωση – προσωποποίηση εντύπων ασφαλείας συμπεριλαμβανομένου του νέου δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών – Κάρτα Πολίτη, με τις συναφείς υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, πως πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερο έργο που δημοπρατείται αυτήν την περίοδο. Θα έχει διάρκεια 10 συν 5 έτη και στο πλαίσιό του εκτιμάται πως θα εκδοθούν 45 εκατ. έγγραφα ασφαλείας.