Τιμή – στόχο στα 21 ευρώ (περιθώριο ανόδου 35%) και σύσταση buy δίνουν οι αναλυτές της Wood για τη μετοχή της Mytilineos.

Σύμφωνα με τη Wood, αναμένεται ενίσχυση της κερδοφορίας κατά 44% σε σχέση με το 2021, στα €517 εκατ.

Η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί και μετά το 2022, καθώς η Wood προβλέπει εκ νέου αύξηση της κερδοφορίας κατά σχεδόν 10% το χρόνο από τα νέα υψηλά του 2022. Η εκτίμηση για το EBITDA το 2023 και το 2024 είναι στα €561 εκατ. και €607 εκατ. αντίστοιχα.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Mytilineos θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με μέσο ρυθμό κοντά στο 25% για τα επόμενα χρόνια, λόγω μίας σειράς συγκριτικών πλεονεκτημάτων της εταιρείας, όπως:

  • Το χαμηλό κόστος παραγωγής αλουμινίου και αλουμίνας.
  • Το ευνοϊκό περιβάλλον για το αλουμίνιο.
  • Την απόδοση του Power & Gas
  • Τη νέα μονάδα παραγωγής ενέργειας που εκτός του ότι θα διπλασιάσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θα βελτιώσει περαιτέρω την απόδοση.
  • Την ενδυνάμωση του τομέα Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, ο οποίος πλέον διαθέτει 2GW ώριμων έργων και άλλα 3GW έργων σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, αυξάνοντας τη συνολική ισχύ του RSD ΒΟΤ χαρτοφυλακίου της εταιρείας στα 5GW.