Στα 27 ευρώ αυξάνει την τιμή – στόχο  (upside άνω του 60%) για τη μετοχή της Mytilineos η Edison, από τα 24 ευρώ προηγουμένως. Η ανάλυση στέκεται στα νέα υψηλά της μετοχής με οδηγό την επίτευξη των στόχων για το πρώτο τρίμηνο και την πιθανή ένταξη της μετοχής στον MSCI.

Η μετοχή της εισηγμένης εκτιμάται ότι θα συνεχίσει την ανοδική πορεία των τελευταίων εβδομάδων με οδηγό τόσο τη δυναμική ανάπτυξη και την εκτιμώμενη υψηλή κερδοφορία της εταιρείας στο πρώτο τρίμηνο του 2022, όσο και τον κομβικό ρόλο της εταιρείας στον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας.

Σημαντική αύξηση καθαρών κερδών το α΄τρίμηνο 2022

Όσον αφορά στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου (θα ανακοινωθούν στις 4 Μαΐου), η EDISON σε σύντομο preview της, αναμένει σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών, ακόμα και πάνω από τα €65 εκατ., ή αλλιώς μία αύξηση σε σχέση με το Q1 2021 που θα μπορούσε να ξεπερνά το 75%.

Για το 2022, η EDISON, υπολογίζει EBITDA στα €518m και καθαρά κέρδη πάνω από €270 εκατ. (αύξηση 110% σε σχέση με το 2020) με μερισματική απόδοση πέριξ του 4.5% (που φτάνει το 5.5-6% το 2023-24), με βασικούς άξονες:

Στη Μεταλλουργία: το χαμηλό κόστος παραγωγής και την κατακόρυφη άνοδο των τιμών premiumτης μπιγιέτας αλουμινίου, και

Στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας: η MYTILINEOS διαθέτει τον πιο αποδοτικό στόλο θερμικών μονάδων παραγωγής ενέργειας στη χώρα.

Με σχεδόν 4GW ολοκληρωμένων και ώριμων έργων ΑΠΕ και πάνω από 3GW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, ο αναλυτής της EDISON υπολογίζει αύξηση των καθαρών κερδών για τη MYTILINEOS κατά 28% κατ’ έτος για τα επόμενα χρόνια.

Ευελιξία στα έργα ΑΠΕ

Στρατηγικής σημασίας αποτελεί η ευελιξία της MYTILINEOS όσων αφορά στην ταχύτητα υλοποίησης των έργων ΑΠΕ. Η εταιρεία πέραν από τις σημαντικές ταμειακές της ροές, διαθέτει ρευστότητα κοντά στο €1.5 δισ., τα οποία σε συνδυασμό με τους επικείμενους Ευρωπαϊκούς πόρους (ιδιαίτερα χαμηλότοκα δάνεια από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας -RRF, και τις σημαντικές επιδοτήσεις στην Ευρωπαϊκή βιομηχανία αλουμινίου), δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρεία να επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ και να καρπωθεί άμεσα τα ασυνήθιστα υψηλά premium των επομένων ετών.