Την αξιολόγηση Caa1 της Intralot επιβεβαίωσε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s, ενώ αναβάθμισε τις προοπτικές του rating σε θετικές από σταθερές.

«Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης και η αλλαγή των προοπτικών σε θετικές αντικατοπτρίζουν τη βελτίωση της κερδοφορίας της εταιρείας και τις θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές, οι οποίες, σε συνδυασμό με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τον Οκτώβριο του 2023, οδήγησαν σε σημαντική μείωση της μόχλευσης», αναφέρει η Lola Tyl, επικεφαλής αναλυτής της Moody’s για την Ιntralot.

«Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος αναχρηματοδότησης δεδομένης της λήξης χρέους της εταιρείας το 2025 και το 2026. Η αλλαγή των προοπτικών σε θετική αντανακλά την προσδοκία μας ότι η αξιολόγηση είναι πιθανό να αναβαθμιστεί μόλις αντιμετωπιστεί ο τρέχων κίνδυνος αναχρηματοδότησης» πρόσθεσε η Tyl.

Διαβάστε ακόμη: