Τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2021 της LAMDA Development (περιλαμβάνουν για πρώτη φορά την ενοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. (100% θυγατρική).

Η επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή (Savills), της αξίας μέρους του ενεργητικού (Επενδυτικά Ακίνητα) της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. βελτίωσε τα αποτελέσματα της Εταιρείας κατά €306εκ. Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε κέρδη €224,6εκ έναντι ζημίας €5,7εκ την αντίστοιχη περίοδο το 2020.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA προ αποτιμήσεων ανήλθαν σε €15,9εκ παρουσιάζοντας αύξηση 4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2020. Τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos ανήλθαν σε €16,1εκ, μειωμένα κατά 17% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2020, λόγω της αναστολής λειτουργίας τους κατά το μεγαλύτερο διάστημα της περιόδου, της νομοθετικά προβλεπόμενης παροχής μειώσεων στα μισθώματα των καταστηματαρχών/μισθωτών καθώς και των περιοριστικών μέτρων στη λειτουργία τους που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας.

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) της Εταιρείας την 30.06.2021 ανήλθε σε €1.392εκ (ήτοι €7,88 ανά μετοχή), αυξημένη κατά 26% έναντι της 31.12.2020. Η θετική επίπτωση στην Καθαρή Αξία
Ενεργητικού (NAV) που προέκυψε από την επανεκτίμηση της αξίας μέρους του ενεργητικού (Επενδυτικά Ακίνητα) της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. ανήλθε σε €306εκ.

Στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων του Έργου Ελληνικού περιλαμβάνονται τα Εμπορικά Κέντρα και οι λοιπές εμπορικές χρήσεις, τα γραφεία, το ολοκληρωμένο τουριστικό θέρετρο-καζίνο, καθώς και οι χρήσεις σχετικά με τον αθλητισμό και τα σχολεία. Αντίθετα, οι υπεραξίες που θα προκύψουν από τις οικιστικές αναπτύξεις θα παρουσιάζονται στα αποτελέσματα μετά την υπογραφή της συμφωνίας πώλησης και της έναρξης της κατασκευής τους.

Σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις, η Εταιρεία προχώρησε σε μείωση μισθωμάτων κατά ποσοστό 40%3 για το σύνολο της περιόδου του Α’ Εξαμήνου 2021 (έναντι 40% για τους μήνες Μάρτιο και Ιούνιο 2020 και 70% για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020).

Η επίπτωση για το Α’ Εξάμηνο 2021, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανέρχεται σε €2,2εκ, ήτοι €0,013 ανά μετοχή.

Mε αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου LAMDA Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε σχετικά:

Lamda Develoment: Κέρδη ρεκόρ 224,6 εκατ. ευρώ με όχημα το Ελληνικό - CNN.gr

«To 2021 είναι μια χρονιά ορόσημο! Η ενσωμάτωση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ στη LAMDA Development, μετά την απόκτηση του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, αύξησε ήδη την αξία της Εταιρείας κατά 26%. Το εμβληματικό έργο του Ελληνικού προχωρά με ταχείς ρυθμούς και με τους καλύτερους οιωνούς. Το αποδεικνύουν οι σημαντικές συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί για την ανάπτυξη των δύο σύγχρονων, πολυτελών ξενοδοχείων στο παραλιακό μέτωπο από κοινού με τον όμιλο ΤΕΜΕΣ, για την πώληση των γραφειακών χώρων στην Τράπεζα Πειραιώς και για την αξιοποίηση του retail park με τον όμιλο Fourlis. Όσον αφορά στις κρατήσεις κατοικιών και διαμερισμάτων αυτές έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία, με τα δυνητικά μελλοντικά έσοδα που αντιστοιχούν στις υφιστάμενες προκαταβολές πελατών να προσεγγίζουν ήδη το ποσό των €700εκ. Πιστεύω ότι οι επόμενοι μήνες θα φέρουν και άλλες ευχάριστες ειδήσεις για τους μετόχους της LAMDA.»

Σημαντικές εξελίξεις σχετικά με το έργο του Ελληνικού

Αναφορικά με το εμβληματικό έργο του Ελληνικού, στις 25.06.2021 υπεγράφη η σύμβαση μεταβίβασης μετοχών για την απόκτηση ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» από την «HELLINIKON GLOBAL I SA», 100% θυγατρική της LAMDA DEVELOPMENT, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 14.11.2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, καταβλήθηκε από την «HELLINIKON GLOBAL I SA» η πρώτη δόση του Τιμήματος Απόκτησης Μετοχών ποσού €300εκ και παραδόθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ η Εγγυητική Επιστολή Πιστούμενου Τιμήματος ποσού €347εκ.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη του εμβληματικού έργου του Ελληνικού, η Εταιρεία έχει ανακοινώσει τις ακόλουθες σημαντικές συμφωνίες:

Στις 27.11.2020 η Εταιρεία ανακοίνωσε τη σύναψη στρατηγικής συμφωνίας με τον όμιλο ΤΕΜΕΣ Α.Ε. για την από κοινού ανάπτυξη δύο σύγχρονων, πολυτελών ξενοδοχείων και των αντίστοιχων τουριστικών – οικιστικών συγκροτημάτων στο παράκτιο μέτωπο του Ελληνικού, κατά την πρώτη πενταετή φάση της υλοποίησης του έργου. Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη ενός μοναδικής αρχιτεκτονικής ξενοδοχείου πέντε αστέρων εντός του χώρου της Μαρίνας του Αγίου Κοσμά και ενός δεύτερου παραθαλάσσιου πολυτελούς ξενοδοχείου πέντε αστέρων κατά μήκος του παραλιακού μετώπου. Και τα δύο ξενοδοχεία θα πλαισιώνονται από οικιστικά συγκροτήματα. Η ανάπτυξη των εν λόγω μονάδων θα γίνει μέσω δύο εταιρειών ειδικού σκοπού, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων θα συμμετέχουν οι όμιλοι της ΤΕΜΕΣ και της LAMDA, σε ποσοστό 70% και 30% αντίστοιχα. O σχεδιασμός των μονάδων θα ανατεθεί σε κορυφαία διεθνή αρχιτεκτονικά γραφεία, ενώ η διαχείρισή τους θα ανατεθεί σε διεθνούς φήμης εταιρείες διαχείρισης (hotel operators). Η συνολική επένδυση για τη δημιουργία των δύο ξενοδοχείων με τα αντίστοιχα τουριστικά-οικιστικά συγκροτήματα ανέρχεται σε €300εκ.

Lamda Development – Κέρδη ρεκόρ 224,6 εκατ. ευρώ με «όχημα» το ΕΛΛΗΝΙΚΟ - Michanikos Online

Στις 22.06.2021 η Εταιρεία ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία FOURLIS. Η εν λόγω συνεργασία αφορά την υλοποίηση εκ μέρους της εταιρείας FOURLIS ενός Εμπορικού Πάρκου Λιανικής (“Retail Park”), μεγέθους 30.000 τ.μ., αποτελούμενο από καταστήματα μεγάλης επιφάνειας (“Big Boxes”). Το Retail Park θα αναπτυχθεί εντός της ανάπτυξης του υπερσύγχρονου εμπορικού κέντρου νέας γενιάς στο Ελληνικό, στην περιοχή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, το οποίο θα ολοκληρωθεί κατά την πρώτη πενταετή φάση υλοποίησης του έργου. Η συνολική επένδυση για τη δημιουργία του Retail Park υπολογίζεται σε €55εκ ενώ το κόστος αγοράς, εκ μέρους της εταιρείας FOURLIS, της γης επί της οποίας θα αναπτυχθεί το “Retail Park” (διηρημένες ιδιοκτησίες και το αναλογούν επ’ αυτών ποσοστό εξ αδιαιρέτου οικοπέδου), ανέρχεται σε €30εκ.

Στις 14.07.2021 η Εταιρεία ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με την Τράπεζα Πειραιώς, την πρώτη συμφωνία που αφορά χώρους γραφείων μετά τη μεταβίβαση των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. Η συμφωνία, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό Μνημόνιο μεταξύ των δύο μερών, αφορά την απόκτηση από την Τράπεζα Πειραιώς γραφείων συνολικού εμβαδού 40.000 τ.μ., για τη μελλοντική μετεγκατάσταση των κεντρικών γραφείων διοίκησης της Τράπεζας στο υπερσύγχρονο Επιχειρηματικό Κέντρο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, που θα αναπτύξει η Εταιρεία, εντός του Ελληνικού. Την ανάπτυξη των ως άνω ακινήτων υψηλών προδιαγραφών αναλαμβάνει η Εταιρεία. Τα έργα θα ολοκληρωθούν εντός της πρώτης πενταετούς φάσης υλοποίησης της επένδυσης στο Ελληνικό, δηλαδή μέσα στο 2025. Η συνολική αξία της εν λόγω συναλλαγής ανέρχεται σε €147εκ.

Νέο ρεκόρ κερδοφορίας ανακοίνωσε η Lamda Development | Economistas.gr

Αναφορικά με τις κρατήσεις κατοικιών – διαμερισμάτων για τη μελλοντική απόκτηση διαμερισμάτων επί του Πύργου Κατοικιών της Μαρίνας (MRT) αλλά και των Παραλιακών Βιλών (Beach Villas), τα δυνητικά μελλοντικά έσοδα που αντιστοιχούν στις κατατεθειμένες προκαταβολές πελατών μέχρι στιγμής ξεπερνούν κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις της Εταιρείας.

Για τα διαμερίσματα του Πύργου της Μαρίνας, έχουν ήδη κατατεθεί προκαταβολές πελατών για το 75% της πωλούμενης επιφάνειας, οι οποίες αντιστοιχούν σε δυνητικά μελλοντικά έσοδα ύψους €338εκ, με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων αγοραπωλησιών. Για τις Βίλες, έχουν κατατεθεί προκαταβολές πελατών και για τις 27, με τα αντίστοιχα δυνητικά μελλοντικά έσοδα να υπολογίζονται σε €345εκ, με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων αγοραπωλησιών.