Πραγματικά δεν κατανοώ την ανάγκη του διευθύνοντος συμβούλου της Lamda να γνωστοποιεί την αγορά μετοχών της εταιρίας ή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ύψους περίπου 100 χιλιάδων ευρώ στην προκειμένη περίπτωση.

Η υπόθεση της Lamda, του Ελληνικού και των Malls είναι πολύ σοβαρή και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται και όχι με τη δημιουργία εντυπώσεων που προκύπτουν από τη γνωστοποίηση αγοράς μετοχών από τον διευθύνοντα σύμβουλο!

Και δεν είναι η πρώτη φορά!

Οπότε τα …γνωστά ερωτήματα, θα συνεχίσουν να τίθενται!

Όπως επίσης θα πρέπει να καταστεί αντιληπτό ότι το εμβληματικό project του Ελληνικού είναι ύψους 8 δις., το οποίο δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη ακινήτων αλλά είναι σύνθετο!

Υπό αυτή την έννοια η εστίαση αποκλειστικά και μόνο στα διαμερίσματα, στους μεσίτες και τις βίλες είναι αποπροσανατολιστική.