Η βιώσιμη ανάπτυξη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες, τόνισε ο κ. Βασίλης Κουτεντάκης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Retail Banking της Τράπεζας Πειραιώς, μιλώντας χθες στο Athens Investment Forum, με θέμα «Βιώσιμη ανάπτυξη και ψηφιακός μετασχηματισμός: Οι σταθερές της ελληνικής οικονομίας στον διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη».

«Η βιώσιμη ανάπτυξη για όσο διαρκεί η 4η βιομηχανική επανάσταση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τον οποίο και πάλι η τεχνολογία καλείται να υπηρετήσει. Από την άλλη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, για παράδειγμα μιας εταιρείας, ο οποίος θα απαιτήσει χρόνο, επενδύσεις, δαπάνες και πάνω από όλα αλλαγή κουλτούρας, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, εάν τελικώς δεν συμβάλλει στη μετάβαση στην πράσινη οικονομία», σημείωσε ο κ. Κουτεντάκης.

Όπως επισήμανε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους τα τελευταία χρόνια λειτούργησε ως καταλύτης για τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες, καθώς η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων μέσα από το GOV.GR και η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη, η οποία σε πολλά θέματα μπορεί να γίνεται πλέον από απόσταση με ψηφιακά μέσα και την ίδια και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, έχει λειτουργήσει σαν καταλύτης για τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες.

«Αυτό λοιπόν που αλλάζει σήμερα, είναι ο ρυθμός του μετασχηματισμού. Παράγοντες όπως οι δημογραφικές αλλαγές, οι δυνατότητες της τεχνολογίας και η εξοικείωση των πελατών με αυτές, έχουν οδηγήσει σε μια σημαντική αλλαγή κουλτούρας. Μια αλλαγή που έχει συντελεστεί σε εντυπωσιακά μικρό διάστημα», πρόσθεσε ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς.

Υπογράμμισε δε, ότι  το «ταξίδι» για την επίτευξη και διατήρηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και του τεχνολογικού πλεονεκτήματος, απαιτεί την αξιακή μετάλλαξη κάθε Οργανισμού, τον συνειδητό και με συνέπεια εμποτισμό του DNA του με το όραμα της πράσινης και ψηφιακής εποχής.

Ο ρόλος των τραπεζών

Ο κ. Κουτεντάκης αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που έχει σε αυτό το «ταξίδι» ο τραπεζικός τομέας, καθώς σημαντικό κομμάτι των ευρωπαϊκών κονδυλίων που θα κατευθυνθούν προς τη χρηματοδότηση της μετάβασης αυτής θα διοχετευθούν στον ιδιωτικό τομέα με τη μορφή τραπεζικών πιστώσεων.  Ταυτόχρονα, η απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης απαιτεί τη μόχλευση και ιδιωτικών πόρων, δηλαδή κατά 50% κοινοτικοί πόροι, 30% τραπεζική συμμετοχή και 20% ιδιωτικά κεφάλαια.

Στην Τράπεζα Πειραιώς, έχουμε ως στόχο να παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη στις ελληνικές επιχειρήσεις για επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες, μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, είπε ο κ. Κουτεντάκης. «Σκοπός μας είναι να δίνουμε στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στο νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης και εξοικονόμησης ενέργειας, το οποίο θα τους επιτρέψει να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να εισέλθουν σε νέους καινοτόμους τομείς», τόνισε.