Ο ανάδοχος είναι η κοινοπραξία ΕΚΤΕΡ – ΕΡΕΤΒΟ – ΤΕΝΑ. Επόμενο βήμα είναι η συμβασιοποίηση του έργου και η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών εντός του 2024.

Στα εν λόγω κτίρια, συνολικού εμβαδού 26.998 τ.μ., κατασκευάζονται χώροι γραφείων και επιπλέον χώροι με ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια και τη λειτουργία τους, όπως χώροι αποθηκών πειστηρίων, αποθήκες όπλων, χώροι προσωρινής κράτησης, κρατητηρίων και σκοπευτήριο. Προβλέψεις υπάρχουν, επίσης, για χώρους κυλικείου, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο έργο καλύπτει περίοδο 30 ετών, εκ των οποίων τα δύο έτη αφορούν στην κατασκευαστική περίοδο και τα επόμενα 28 έτη, την περίοδο λειτουργίας.

Συνολικό Εμβαδόν υπόγειων & υπέργειων χώρων κτιρίου και υποδομών περιβάλλοντος χώρου (τ.μ.)