Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) υπέγραψαν η Intracom Telecom, διεθνής κατασκευαστής τεχνολογικών συστημάτων & λύσεων και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την κοινή χρήση δυνατοτήτων και πόρων και τη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεργασίας που προωθεί την καινοτομία και τη μάθηση.

Η πρωτοβουλία ανταλλαγής γνώσης μεταξύ του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας και της Intracom Telecom αποσκοπεί στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η ανταλλαγή ιδεών και γνώσης ενισχύεται, με επίκεντρο την έρευνα, την καινοτομία και τη συνεργασία στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στην Intracom Telecom, αποκτώντας πολύτιμες δεξιότητες για το μέλλον τους, ενώ το πρόγραμμα ερευνητικής συνεργασίας θα ενθαρρύνει τους φοιτητές να επιλέξουν θέματα ΤΠΕ κατά την εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών τους. Επιπλέον, η Intracom Telecom θα συνεργάζεται με ερευνητικά εργαστήρια του Πανεπιστημίου για την ενίσχυση έργων και μελετών που πραγματοποιούν. Τέλος, το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας θα υποστηρίζει τους απόφοιτους στην εύρεση θέσεων εργασίας στην Intracom Telecom, προσφέροντας διαλέξεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας , δήλωσε: «Με την υπογραφή του σημερινού μνημονίου συνεργασίας ενισχύονται περαιτέρω οι δεσμοί του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας με την αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό κόσμο. Μέσω στοχευμένων στρατηγικών εξωστρέφειας, αναπτύσσουμε ένα ευρύ πλέγμα συνεργασιών που αποσκοπούν στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων μας, στην ερευνητική συνεργασία και στην παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στο προσωπικό Intracom Telecom, αναμένοντας μετρήσιμα και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη της περιοχής μας».

Ο κ. Kartlos Edilashvili, Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Telecom, σχολίασε: «Η στρατηγική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας επισφραγίζει τη διαρκή υποστήριξη της εταιρείας μας προς την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη δέσμευσή μας για την προώθηση της καινοτομίας στην Ελλάδα. Το μνημόνιο συνεργασίας εστιάζει στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την περαιτέρω εκπαίδευση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα».

Εκπρόσωποι ΠΔΜ & Intracom Telecom (Από αριστερά προς τα δεξιά): Κώνσταντίνος Νίκου, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ιδρύματος, Θέμης Αμπαζής, Σύμβουλος, Καθηγητής Στέργιος Μαρόπουλος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαλαματή (Τένια) Λούτα, Αντιπρύτανης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων, Αλέξανδρος Ταρνάρης, Διευθυντής Μarketing & Επικοινωνίας της Intracom Telecom, Kartlos Edilashvili, CEO & Μέλος Δ.Σ. της Intracom Telecom, Ρένια Κρεμαλή, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Intracom Telecom, Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης, Πρύτανης.

Διαβάστε ακόμη: