Οι εντυπωσιακές ανακοινώσεις της ΔΕΗ, τόσο όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, όσο και τη στρατηγική ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα -και πέραν της ενέργειας- όπως οι οπτικές ίνες και τα data centers, αλλά και το γεγονός της διανομής σε «στρατηγικές συμμαχίες» του 1/3 των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν και θα φθάσουν συνολικά στο 10% από 5,6% που είναι σήμερα, δημιουργούν σε μεγαλόσχημους παράγοντες της αγοράς τις εξής δύο εντυπώσεις:

Πρώτον ότι η διανομή του 1/3 του 10% των ίδιων μετοχών, ουσιαστικά προαναγγέλλει την αύξηση του ποσοστού της CVC, που ήδη κατά πληροφορίες έχει φτάσει στο 16%, έχοντας αποκτήσει μέρος αυτού κατά την μεγάλη αύξηση κεφαλαίου!

Δεύτερον, ότι η επέκταση στις οπτικές ίνες και τα data centers που εξαγγέλθηκε, δημιουργεί τις συνθήκες και προϋποθέσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος, πιθανότατα από κοινού με την CVC για την απόκτηση της πρώην Wind, που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της United Media συμφερόντων BC Partners, που έχει βγει προς πώληση μαζί με την τηλεόραση της Nova!

Για την συνδρομητική της Nova, χωρίς να περιλαμβάνεται η τηλεόραση του Alpha (για την οποία φέρεται να εξακολουθεί να ενδιαφέρεται το CVC), οι πληροφορίες λένε πως υφίσταται σοβαρό ενδιαφέρον από την Cosmote, ένα ζήτημα ωστόσο κρίσιμο και μείζον που θα τεθεί υπό την κρίση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως προς την δημιουργία Δεσπόζουσας θέσης!

Διαβάστε ακόμη: