Στην αναβάθμιση σε ΒΒΒ+ από ΒΒΒ της πιστοληπτικής ικανότητας του ομίλου ΟΤΕ προχώρησε ο οίκος Global Ratings S&P.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της αναβάθμισης της μητρικής του ομίλου τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών Deutsche Telekom σε BBB+ και στηρίζεται στις προβλέψεις της S&P για εμφάνιση ισχυρών οικονομικών επιδόσεων.

Ο οίκος θεωρεί ότι ο ισολογισμός του ΟΤΕ παραμένει ισχυρός, με τον όμιλο να παράγει συμπαγείς ελεύθερες ταμειακές ροές και να επωφελείται από την ισχυρή ρευστότητά του. Με τα δεδομένα αυτά, η S&P αναφέρει ότι η πιστοληπτική ικανότητα του ΟΤΕ είναι δυνατόν να είναι κατά τρεις βαθμίδες μεγαλύτερη, συγκριτικά με αυτήν του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας.

Η ισχυροποίηση των προοπτικών του ΟΤΕ σχετίζεται και με την πρόσφατη αναβάθμιση του outlook της Ελλάδας σε θετικό από σταθερό και τη διατήρηση του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας σε BB+ σηματοδοτώντας ότι το οικονομικό περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιείται ο τεχνολογικός όμιλος έχει βελτιωθεί.

Ο οίκος εκτιμά πως οι δομικές μεταρρυθμίσεις και η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, μαζί με την ευρωπαϊκή υποστήριξη, θα οδηγήσουν σε βελτιωμένα δημοσιονομικά αποτελέσματα, ενισχύοντας τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού τομέα.

Διαβάστε περισσότερα